x
j a s n e . b ł o n i a

Przygotowanie do operacji

ZALECENIA

DLA PACJENTÓW PRZED PLANOWANYM ZABIEGIEM OPERACYJNYM

Około 2-4 tygodni przed zabiegiem prosimy o zgłoszenie się Pacjenta do lekarza rodzinnego w celu określenia, czy nie istnieją przeciwskazania internistyczne do przeprowadzenia zabiegu w znieczuleniu miejscowym.

W przypadku Pacjentów przyjmujących leki przeciwkrzepliwe (Aspirin, Acard, Polocard, Acenokumarol, Warfin, Xalerto, Plavix, Pradaxa, Eliquis lub inne) powinna być podjęta z lekarzem prowadzącym indywidualna decyzja o ich czasowym odstawieniu lub zastąpieniu zażywanego leku heparyną drobnocząsteczkową (Clexane, Neoparin).

Pacjent przed operacją powinien umyć całe ciało. Twarz myjemy wodą z mydłem. W dniu operacji nie powinno się używać na twarz kremów, fluidów, cieni do powiek ani innych kosmetyków.

W dniu operacji Pacjent zażywa wszystkie swoje leki. Pacjenci, którzy będą operowani w znieczuleniu ogólnym powinni być na czczo.

Pacjent zgłasza się do Kiniki Jasne Błonia w Łodzi, ul. Rojna 90 w wyznaczonym terminie o wyznaczonej godzinie.

Prosimy o zabranie ze sobą:

ZABIEGI

LASEROWA KOREKCJA WZROKU

Laserowa korekcja wady wzroku to innowacyjna metoda zabiegu, zapewniająca wysoką precyzję i bezpieczeństwo w przywracaniu Pacjentowi komfortu widzenia — bez okularów, bez soczewek kontaktowych.

Laserowa korekcja wzroku daje możliwość:

Laserowej korekcji wzroku mogą się poddać osoby osoby powyżej 21 roku życia ze stabilną wadą wzroku.

Laserowa korekcja wzroku laserem excimerowym pozwala na usunięcie wad:

Dokładny zakres możliwej do usunięcia wady ustala lekarz po wykonaniu badań, mających na celu określenie kształtu i grubości rogówki.

DIAGNOSTYKA

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Badania wykonywane w poradni –
ul. Rojna 71b

Badania wykonywane w klinice –
ul. Rojna 90