x
j a s n e . b ł o n i a

Certyfikaty

Jakość

ISO 9001:2015
System Zarządzania Jakością

Zarząd Kliniki Okulistycznej „Jasne Błonia” jest osobiście zaangażowany w formułowanie polityki jakości firmy, wyznaczanie celów jakościowych, zapewnienie środków niezbędnych do ich realizacji.

Dzięki temu jesteśmy przekonani, że:
„Misją szpitala jest przywracanie pacjentom wzroku”

i że jest ona wypełniana ku zadowoleniu pacjentów i całego personelu Kliniki.

Nadrzędnymi celami
Kliniki Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o. są:

Sposobem osiągnięcia tych celów jest:

M. Dzięgielewska Prezes Zarządu

Informacje

ISO/IEC 27001:2013
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji zidentyfikowane zostały procesy realizowane w klinice oraz aktywa informacyjne wymagające ochrony. Aby skutecznie chronić informacje powierzone przez pacjentów oraz powstające w procesie realizacji usług wdrożyliśmy i stosujemy wymagania normy ISO/IEC 27001:2013.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji wdrożony w Klinice Okulistycznej "Jasne Błonia" Sp. z o.o. bazuje na szczegółowej identyfikacji i klasyfikacji informacji, które chcemy chronić. Mamy świadomość, że informacje, niezależnie od nośnika, na którym są gromadzone oraz kanałów informacyjnych, którymi są przekazywane powinny być chronione w taki sposób aby nie następowało ich nieautoryzowane ujawnienie, przekazanie lub wykorzystanie, które mogłoby prowadzić do strat biznesowych oraz naruszenia interesów i praw naszych pacjentów. Niezmiernie istotne jest aby informacje były właściwie chronione, a także dostępne na czas dla osób upoważnionych oraz aby nie ulegały nieautoryzowanym zniekształceniom na skutek umyślnego lub nieumyślnego działania.

Aby spełnić wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji wszyscy pracownicy powinni stosować się do wymagań wynikających z niniejszej polityki, deklaracji stosowania zabezpieczeń oraz dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji stosujemy następujące zasady:

Pracownicy zobowiązani są do: