x
j a s n e . b ł o n i a

Perymetria - badanie pola widzenia

Perymetria to badanie pola widzenia pacjenta. Ubytki w polu widzenia mogą powstawać na skutek różnych chorób, zarówno oka (jaskra, zator naczyń siatkówki, odwarstwienia siatkówki) jak i ośrodkowego układu nerwowego (guzy wewnątrzczaszkowe, udary, zmiany pourazowe). Podstawowe badanie w diagnostyce i leczeniu jaskry oraz neurookulistyce.

ZABIEGI

OPERACJE OKULISTYCZNE

Witrektomia w przebiegu m. in.:

Leczenie operacyjne i zabiegi:

Iniekcje doszklistkowe:

Zabiegi laserowe:

DIAGNOSTYKA

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Badania wykonywane w poradni –
ul. Rojna 71b

Badania wykonywane w klinice –
ul. Rojna 90