x
j a s n e . b ł o n i a

Badania diagnostyczne

Angiografia fluoresceinowa

Badanie diagnostyczne umożliwiające ukazanie zmian w siatkówce...

Angiografia indocyjaninowa

Badanie diagnostyczne wykonywane w przypadku zmian naczyniówki...

Badanie
SOCT

Spektralna Optyczna Koherentna Tomografia to nowoczesna nieinwazyjna...

SOCT
jaskrowe

Opcja badania spektralnej optycznej koherentnej tomografii (SOCT)...

Badanie
Angio-OCT

Nowoczesne badanie z zastosowaniem techniki Spektralnej Optycznej...

Badanie ostrości wzroku

Badanie ustalające, ile widzi każde z oczu pacjenta, z uwzględnieniem wad...

Tonometria

Tonometria to pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Podwyższone ciśnienie...

Pachymetria

Pachymetria to badanie grubości rogówki. Grubość rogówki, która jest indywidualna dla każdego...

Autorefraktometria

Nieinwazyjna metoda diagnostyczna badająca refrakcję oka. Pozwala na szybkie określenie wad...

Perymetria

Perymetria to badanie pola widzenia pacjenta. Ubytki w polu widzenia mogą powstawać na skutek...

Fotografia
dna oka

Fotografia dna oka służy udokumentowaniu zmian uwidocznionych w czasie...

Badanie tylnego odcinka oka

Badanie ciała szklistego i siatkówki...

USG w projekcji A i B

Ultrasonografia gałki ocznej w projekcji A i B

Biometria

wyznaczanie mocy soczewek wewnątrzgałkowych do wszczepiania w...

Badanie komórek śródbłonka

Mikroskopia lustrzana...

ZABIEGI

OPERACJE OKULISTYCZNE

Witrektomia w przebiegu m. in.:

Leczenie operacyjne i zabiegi:

Iniekcje doszklistkowe:

Zabiegi laserowe:

DIAGNOSTYKA

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Badania wykonywane w poradni –
ul. Rojna 71b

Badania wykonywane w klinice –
ul. Rojna 90