x
j a s n e . b ł o n i a

O nas

about image

Jesteśmy na rynku usług medycznych

od 2001 roku

Kim jesteśmy?

Klinika Okulistyczna
„Jasne Błonia”

Klinika została założona w lipcu 2001 roku przez dr Zofię Nawrocką, prof. Jerzego Nawrockiego, dr Małgorzatę Dzięgielewską, dr. Krzysztofa Dzięgielewskiego i dr. Zbigniewa Pikulskiego. Do grona właścicieli Kliniki dołączyła prof. dr hab. n. med. Zofia Anna Nawrocka.

Placówka powstała na wzór podobnych prywatnych ośrodków w Niemczech, Francji i USA. Nasz główny cel, to utworzenie nowoczesnego centrum oferującego kompleksowe usługi w zakresie leczenia chorób oka, zapewniającego opiekę medyczną na najwyższym poziomie. Pierwsza operacja w naszej klinice została przeprowadzona w grudniu 2001 roku.

Placówka

Sprzęt i zabiegi

Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia” dysponuje najwyższej próby sprzętem do badań, diagnostyki i przeprowadzania operacji. Kadra medyczna jest przygotowana do korzystania z najnowszych zdobyczy techniki służącej działaniom okulistycznym.

Podczas operacji zapewniamy pełną opiekę anestezjologiczną. Zabiegi operacyjne wykonywane są głównie w znieczuleniu miejscowym, ale w uzasadnionych przypadkach również w znieczuleniu ogólnym. Klinika dysponuje aparatem do znieczulania Fabius firmy Dräger.

Klinika

Działalność i osiągnięcia

  • Działalność naukowa

  • Poradnia okulistyczna

  • Otrzymane Nagrody

  • Posiadane Certyfikaty

Działalność naukowa

Bardzo ważną sferą działalności kliniki jest aktywność naukowa. Nasi lekarze są członkami Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, EVRS, AAO, ESCRS, ASRS, DGII, DOG oraz Retinologische Gesellschaft, Retina Society, Klub Jules Gonina, Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Bierzemy udział w dorocznych kongresach i konferencjach organizowanych przez te towarzystwa. Klinika była organizatorem i współorganizatorem wielu kongresów okulistycznych oraz szkoleń.

Nasze sympozja gromadzą światowej klasy okulistów z Włoch, Francji Niemiec , Hiszpanii, Czech Słowacji, Ukrainy, Izraela, USA, Japonii, Indii Europy i USA, Rosji. Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia” bierze także udział w badaniach klinicznych nowych leków i metod operacyjnych.

Poradnia okulistyczna

Przy klinice działa nowoczesna poradnia, wyposażona w laser diodowy do zabiegów siatkówkowych oraz neodymowy–YAG laser, zapewniający najwyższy poziom usług. Od czasu utworzenia poradni przeprowadziliśmy już ponad 5000 zabiegów laserowych. Pełna diagnostyka schorzeń siatkówki możliwa jest dzięki cyfrowej angiografii firmy Topcon oraz najnowocześniejszej Optycznej Koherentnej Tomografii firmy Zeiss.

Zapraszamy na:

  • badania i pomiary
  • diagnostykę

Nagrody

Lekarze pracujący w klinice są autorami licznych prac naukowych drukowanych przez fachowe czasopisma naukowe w kraju i za granicą. Przygotowane przez Nich prace oraz filmy są prezentowane na najważniejszych kongresach naukowych w Polsce i na świecie. Za swoje prezentacje podczas sympozjów i konferencji nasi lekarze otrzymali wiele nagród.

Nagrody za:

  • innowacyjność w dziedzinie chirurgi okulistycznej
  • osiągnięcia naukowe

Certyfikaty

Posiadamy certyfikaty: ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013 - udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - okulistyka hospitalizacja planowa, leczenie szpitalne - programy lekowe, ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w zakresie okulistyki, profilaktyka i promocja zdrowia. Zarządzanie i ochrona informacji.

Certyfikaty:

  • ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością
  • ISO/IEC 2001:2013 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
iamge

Kontakt