x
j a s n e . b ł o n i a

Prawa i obowiązki pacjenta

PACJENT

PACJENT MA PRAWO DO

PACJENT

PACJENT OBOWIĄZANY JEST DO

DIAGNOSTYKA

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Badania wykonywane w poradni –
ul. Rojna 71b

Badania wykonywane w klinice –
ul. Rojna 90