x
j a s n e . b ł o n i a

Angio - OCT

Nowoczesne badanie z zastosowaniem techniki Spektralnej Optycznej Koherentnej Tomografii , umożliwiające uwidocznienie naczyń siatkówki bez stosowania dożylnego kontrastu. Metoda stosowana w diagnostyce schorzeń siatkówki i naczyniówki.

ZABIEGI

OPERACJE OKULISTYCZNE

Witrektomia w przebiegu m. in.:

Leczenie operacyjne i zabiegi:

Iniekcje doszklistkowe:

Zabiegi laserowe:

DIAGNOSTYKA

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Badania wykonywane w poradni –
ul. Rojna 71b

Badania wykonywane w klinice –
ul. Rojna 90