o nas,jasne błonia,klinika okulistyczna,data założenia,Małgorzata Dzięgielewska,Krzysztof Dzięgielewski,Zofia Nawrocka,Jerzy Nawrocki,Zbigniew Pikulski,personel kliniki

Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia”

została założona w lipcu 2001 roku przez dr Zofię Nawrocką, prof. Jerzego Nawrockiego, dr Małgorzatę Dzięgielewską, dr. Krzysztofa Dzięgielewskiego i dr. Zbigniewa Pikulskiego. Do grona właścicieli Kliniki dołączyła prof. dr hab. n. med. Zofia Anna Nawrocka.

Placówka powstała na wzór podobnych prywatnych ośrodków w Niemczech, Francji i USA. Nasz główny cel, to utworzenie nowoczesnego centrum oferującego kompleksowe usługi w zakresie leczenia chorób oka, zapewniającego opiekę medyczną na najwyższym poziomie. Pierwsza operacja w naszej klinice została przeprowadzona w grudniu 2001 roku.

  • Klinika Okulistyczna Jasne Błonia Łódź
  • Klinika Okulistyczna Jasne Błonia Łódź 2

dr n. hum.
MAŁGORZATA DZIĘGIELEWSKA
prezes
jasneblonia@interia.pl
dr n. med.
KRZYSZTOF DZIĘGIELEWSKI
specjalista chorób oczu
Okulista ŁÓDŹ
dr n. med.
ZBIGNIEW PIKULSKI
specjalista chorób oczu
Okulista STRYKÓW
dr n. med.
ZOFIA NAWROCKA
specjalista chorób oczu
Okulistyka NAWROCCY
prof. dr hab. n. med.
JERZY NAWROCKI
specjalista chorób oczu
Okulistyka NAWROCCY
prof. dr hab. n. med.
ZOFIA ANNA NAWROCKA
specjalista chorób oczu
Okulistyka NAWROCCY
  • dr n. med. ZBIGNIEW PIKULSKI
  • prof. dr hab. n. med. JERZY NAWROCKI
  • dr n. med. KRZYSZTOF DZIĘGIELEWSKI
  • prof. dr hab. n. med. ZOFIA ANNA NAWROCKA

Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia” dysponuje najwyższej próby sprzętem do badań, diagnostyki i przeprowadzania operacji. Kadra medyczna jest przygotowana do korzystania z najnowszych zdobyczy techniki służącej działaniom okulistycznym. Zobacz aparaturę.

Podczas operacji zapewniamy pełną opiekę anestezjologiczną. Zabiegi operacyjne wykonywane są głównie w znieczuleniu miejscowym, ale w uzasadnionych przypadkach również w znieczuleniu ogólnym. Klinika dysponuje aparatem do znieczulania Fabius firmy Dräger.

Nasza klinika wyposażona jest także w sprzęt audiowizualny najnowszej generacji pozwalający na rejestrowanie przeprowadzanych operacji oraz późniejsze prezentowanie nagrań na kongresach i konferencjach. Wyposażenie techniczne skutecznie służy pacjentom, jest istotnym wsparciem dla naukowej wiedzy i praktyki wysoko wyspecjalizowanego zespołu medycznego.  Zobacz więcej.

Działalność naukowa

Bardzo ważną sferą działalności kliniki jest aktywność naukowa. Nasi lekarze są członkami Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, EVRS, AAO, ESCRS, ASRS, DGII, DOG oraz Retinologische Gesellschaft, Retina Society, Klub Jules Gonina, Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Bierzemy udział w dorocznych kongresach i konferencjach organizowanych przez te towarzystwa. Klinika była organizatorem i współorganizatorem wielu kongresów okulistycznych oraz szkoleń. Nasze sympozja gromadzą światowej klasy okulistów z Włoch, Francji Niemiec , Hiszpanii, Czech Słowacji, Ukrainy, Izraela, USA, Japonii, Indii Europy i USA, Rosji. Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia” bierze także udział w badaniach klinicznych nowych leków i metod operacyjnych. Zobacz więcej o szkoleniach i kongresach

Poradnia

Przy klinice działa nowoczesna poradnia, wyposażona w laser diodowy do zabiegów siatkówkowych oraz neodymowy–YAG laser, zapewniający najwyższy poziom usług. Od czasu utworzenia poradni przeprowadziliśmy już ponad 5000 zabiegów laserowych. Pełna diagnostyka schorzeń siatkówki możliwa jest dzięki cyfrowej angiografii firmy Topcon oraz najnowocześniejszej Optycznej Koherentnej Tomografii firmy Zeiss. Zobacz więcej o poradni.

 

Nagrody

Lekarze pracujący w klinice są autorami licznych prac naukowych drukowanych przez fachowe czasopisma naukowe w kraju i za granicą. Prace oraz filmy są prezentowane na najważniejszych kongresach naukowych w Polsce i na świecie. Za swoje prezentacje podczas sympozjów i konferencji nasi lekarze otrzymali wiele nagród. Zobacz oscary okulistyczne

Certyfikaty

Posiadamy certyfikaty: ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013 - udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - okulistyka hospitalizacja planowa, leczenie szpitalne - programy lekowe, ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w zakresie okulistyki, profilaktyka i promocja zdrowia. Zarządzanie i ochrona informacji. Zobacz nasze certyfikaty.