Zastawki Ahmeda,trabekulektomia,irydotomia laserowa,jaskra,zabiegi laserowe,wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe,jaskra neowaskularna,jaskra zapalna,jaskra z zarastaniem kąta przesączania,jaskra barwnikowa,utrata widzenia,selektywna laserowa trabekuloplastyka,SLT,operacje okulistyczne,choroby oczu,jaskra,zaćma,leczenie operacyjne,witrektomia,operacja okulistyczna,Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90

Jaskra oporna na leczenie  jest poważnym problemem terapeutycznym. Utrzymujące się wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe u pacjentów prowadzi do nieodwracalnej utraty widzenia.

U chorych z taką postacią jaskry  wykonuje się zabiegi setonowe z zastosowaniem zastawki Ahmeda .

Zabiegi te są szczególnie wskazane w przypadku:

jaskry neowaskularnej (z nieprawidłowymi naczyniami krwionośnymi rozrastającymi się na tęczówce i w kącie przesączania np. w zaawansowanej cukrzycy)
jaskry zapalnej
jaskry z zarastaniem kąta przesączania
jaskry barwnikowej
jaskry o nieznanej etiologii, opornej na leczenie zachowawcze i operacyjne
Zastawka Ahmeda jest zbiorniczkiem z tworzywa obojętnego dla tkanek oka, który łączy się specjalnym przewodem z komorą przednią oka. W czasie operacji przewód wprowadza się do komory przedniej przez specjalnie przygotowany kanał. Na końcu przewodu umieszczony jest zbiorniczek, który przyszywa się do twardówki, uniemożliwiając w ten sposób przemieszczanie się zastawki. Podwyższone ciśnienie w oku powoduje odpływ cieczy wodnistej przez wprowadzony do komory przewód, a specjalnie zaprojektowane zastawki (na podobieństwo zastawek żylnych) uniemożliwiają cofanie się płynu do oka. Ciecz ulega wchłonięciu pod spojówką  nad zbiorniczkiem płynu. W ten sposób uzyskuje się obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego i zahamowanie destrukcji nerwu wzrokowego.
 

dr n. med. Krzysztof Dięgielewski

Autor artykułu:
dr n. med.
KRZYSZTOF DZIĘGIELEWSKI
specjalista chorób oczu

Przyjmuje w gabinecie okulistycznym
GABINET OKULISTYCZNY KRZYSZTOF DZIĘGIELEWSKI Sp. J.
Piotrkowska 203/205 lok. 8, 90-451 Łódź

Badania i zabiegi wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04