Choroby oczu,Retinopatia w przebiegu nadciśnienia tętniczego,Retinopatia cukrzycowa,podwichnięcie soczewki,zwichnięcie soczewki,Otwór w plamce LMH i MH,Epidemiczne zapalenie rogówki i spojówki,zaćma,jaskra,witrektomia,błona przedsiatkówkowa,błona nasiatkówkowa,cukrzyca powikłania oczne,zanik nerwu wzrokowego,iniekcje doszklistkowe,leczenie operacyjne,operacja okulistyczna,Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90


PRZYCZYNY ZANIKU NERWU WZROKOWEGO
 •    obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

 •    tętniak mózgu

 •    rozrost wewnątrzczaszkowy

 •    w przebiegu zwyrodnienia barwnikowego

 •    w przebiegu jaskry

 •    w przypadku urazów, uszkodzeń popromiennych
 •    stanów niedokrwiennych mózgu
Zmiany są nieodwracalne. Leczenie – przyczynowe.

Badania i zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04