Zalecenia pooperacyjne,,operacja okulistyczna,lekarz okulista,choroby oczu,zaćma,leczenie operacyjne,witrektomia,Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90


PO PRZEBYTEJ OPERACJI PROSIMY ŚCIŚLE STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ LEKARZA OPERUJĄCEGO. W PRZYPADKU POGORSZENIA WIDZENIA LUB POJAWIENIA SIĘ DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ SIĘ DO KLINIKI.

PO OPERACJI NIE NALEŻY ODSTAWIAĆ KROPLI NA JASKRĘ ANI ŻADNYCH INNYCH KROPLI STOSOWANYCH PRZED OPERACJĄ - CHYBA ŻE LEKARZ ZALECI INACZEJ.

1. W okresie pooperacyjnym wstrzymać się od uprawiania sportów urazowych.
2. Można uprawiać inne formy sportu, o ile lekarz operujący nie zaleci inaczej.
3. Gojenie ran trwa około miesiąca. W tym czasie nie należy korzystać z basenów publicznych.
4. Nie korzystać z sauny.
5. Można oglądać programy telewizyjne i czytać.
6. Można myć włosy (zalecane jest używanie szamponu przeznaczonego dla dzieci), zwracając uwagę, aby szampon i woda nie dostały się do operowanego oka.
7. Jeżeli wystąpi łzawienie lub uczucie ciała obcego, można stosować krople nawilżające dostępne bez recepty.
8. Po operacji zaćmy można dobrać nowe okulary około 6 tygodni po zabiegu.

prawidłowe zakraplanie oczu

Przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania kropli.

mycie rąk przed zakraplaniem

Dokładnie myć ręce przed zakraplaniem.

przecieranie oczu wacikiem

Nie uciskać operowanego oka i nie trzeć go. Zachować ostrożność przy myciu twarzy. Ewentualną wydzielinę usuwać czystym, wilgotnym (zmoczonym w ciepłej, przegotowanej wodzie) wacikiem, unikając uciskania powiek, szczególnie powieki górnej.

ochrona oczu przed słońcem

Można spacerować bez potrzeby noszenia opatrunku, należy jednak unikać silnego nasłonecznienia, ewentualnie stosować okulary przeciwsłoneczne.

ZALECENIA PO WITREKTOMII

PO ZABIEGU WITREKTOMII PRZEZ KILKA TYGODNI PACJENT MUSI STOSOWAĆ KROPLE DO OCZU.

Są to zwykle krople sterydowe, których celem jest zmniejszenie stanu zapalnego; krople z antybiotykiem, by zapobiec infekcji; niekiedy krople rozszerzające źrenicę. Czasami mogą być potrzebne krople obniżające ciśnienie śródgałkowe. O tym, jakie krople stosować, decyduje lekarz.

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ WYTYCZNYCH LEKARZA CO DO CZĘSTOTLIWOŚCI I DŁUGOŚCI CZASU STOSOWANIA ZALECONYCH KROPLI.

Po zabiegu pacjenci wracają do pełnej aktywności zwykle po kilku tygodniach.

WITREKTOMIA Z PODANIEM GAZU

Bezpośrednio po zabiegu witrektomii z podaniem gazu pacjent widzi słabo.
W miarę wchłaniania się pęcherzyka gazu ostrość widzenia poprawia się.
O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ PO ZABIEGU:

zalecenia pooperacyjne głowa ku dołowi

1. GŁOWĘ TRZEBA BEZWZGLĘDNIE UTRZYMYWAĆ POCHYLONĄ KU DOŁOWI.

zakaz leżenia na plecach

2. PACJENCI NIE MOGĄ LEŻEĆ NA PLECACH.

zalecenia pooperacyjne -podróż samolotem

3. NIE NALEŻY PODRÓŻOWAĆ SAMOLOTEM

zalecenia pooperacyjne - wspinaczka wysokogórska

4. NIE NALEŻY UPRAWIAĆ WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ

zalecenia pooperacyjne - nurkowanie

5. NIE NALEŻY NURKOWAĆ
Nie należy również korzystać z komory hiperbarycznej (wszystko to może spowodować wzrost ciśnienia śródgałkowego). Podczas kolejnych kontroli lekarz zdecyduje, czy dane aktywności są już dla pacjenta bezpieczne.
6. Nie wolno poddawać się zabiegom w znieczuleniu podtlenkiem azotu (N2O).
Podczas kolejnych kontroli lekarz zdecyduje, czy jest to już dla pacjenta bezpieczne.

WITREKTOMIA Z PODANIEM OLEJU SILIKONOWEGO

U NIEKTÓRYCH PACJENTÓW PODCZAS WITREKTOMII ZAMIAST GAZU STOSUJE SIĘ OLEJ SILIKONOWY.
W przypadku zabiegu z podaniem oleju silikonowego nie ma ograniczeń jeśli chodzi o podróżowanie samolotem, nurkowanie, wspinaczkę wysokogórską czy korzystanie z komór hiperbarycznych, jednak pacjent nie może leżeć na plecach. W przeciwieństwie do powietrza olej silikonowy nie wchłania się samoczynnie — aby go usunąć, konieczna jest kolejna operacja. O tym, kiedy usunąć olej silikonowy z oka, decyduje lekarz.

Badania i zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04