zakrzep żyły środkowej siatkówki,powikłania oczne zakrzepów,witrektomia,zakrzep żył siatkówki,leczenie operacyjne,operacja okulistyczna,Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90

Zakrzep żyły środkowej siatkówki

Żyła zostaje zablokowana przez skrzep, w wyniku czego dochodzi do niedotlenienia siatkówki, wylewów i pogorszenia widzenia. Czynnikami sprzyjającymi powstaniu zakrzepu są między innymi – podwyższony poziom cholesterolu we krwi, nieuregulowane ciśnienie ogólne krwi, zaburzenia hormonalne, zaburzenia krzepnięcia krwi, cukrzyca, jaskra otwartego kąta. Tylko w 15% przypadków dochodzi do całkowitego zamknięcia pnia żyły środkowej siatkówki.

Zakrzep pnia żyły środkowej siatkówki

Zakrzep pnia żyły środkowej siatkówki oka prawego. Foto dna oka.

Zakrzep pnia żyły środkowej siatkówki może mieć charakter

1. niedokrwienny - ostrość wzroku obniża się do widzenia ruchów ręki przed okiem. Rokowanie jest niepomyślne z powodu powstania obrzęku plamki żółtej (części siatkówki odpowiedzialnej za najlepsze widzenie) oraz jaskry.

2. nie niedokrwienny - stanowi łagodną formę zakrzepu.

PAMIĘTAJ! Najważniejsze jest ustalenie przyczyny powstania zakrzepu. W tym celu należy zdiagnozować pacjenta internistycznie i wykonać szereg badań laboratoryjnych. Raz utracona w wyniku zakrzepu ostrość widzenia najczęściej nie poprawia się.

BARDZO WAŻNE JEST ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU POWIKŁAŃ.

Badania i zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04