Zaćma,cataracta,soczewki wewnątrzgałkowe,operacja zaćmy,fakoemulsyfikacja,Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź

 

Zaćma = zmętnienie soczewki = cataracta

Zaćma może być wrodzona – objawia się u dziecka występowaniem białej źrenicy (uszkodzenia w czasie życia płodowego, np. zakażenie wirusem różyczki, świnki, ospy, zakażenie Toxoplasma gondi) lub mieć charakter nabyty:

• jako proces starzenia się organizmu
• w przebiegu chorób ogólnych (cukrzyca, miotonia, tężyczka)
• jako powikłanie chorób oczu (w przebiegu zapalenia błony naczyniowej, zwyrodnienia barwnikowego siatkówki, jaskry, po operacjach wewnątrzgałkowych – na przykład po leczeniu otworu w plamce czy po operacjach z podaniem oleju silikonowego)
• jako skutek urazu (zaćma pourazowa)
• jako skutek podawania niektórych leków, na przykład sterydów ogólnie (zaćma toksyczna)

Dotychczasowe badania wykazały, że osoby starsze z zaburzeniami widzenia związanymi z zaćmą mogą być dotknięte większym ryzykiem śmierci niż ich rówieśnicy z prawidłowym widzeniem  – a operacja zaćmy może zmniejszyć to ryzyko.

Nowe badanie w Australii potwierdziło ten fakt poprzez porównanie osób w wieku powyżej 49 lat z zaburzeniami widzenia związanymi z zaćmą, które przeszły operację zaćmy oraz osób w podobnym wieku, które miały ten sam typ zaburzeń, ale nie miały operacji. Analiza wykazała, że ryzyko śmierci jest o 40 procent mniejsze u tych, którzy przeszli operację. 

Analizę oparto na danych zgromadzonych w badaniu Blue Mountains Eye Study, w którym badano wzrok i typowe choroby występujące u osób starszych w Australii. Brano pod uwagę zarówno wiek i płeć  jak i szereg czynników ryzyka śmierci, takich jak wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, palenie papierosów, choroby serca oraz wskaźnik masy ciała (BMI).

Związek pomiędzy korektą problemów ze wzrokiem  wywołanych zaćmą a zmniejszeniem ryzyka śmiertelności nie jest jeszcze zrozumiały. Wśród potencjalnych czynników wymienia się: poprawę samopoczucia  fizycznego i emocjonalnego, optymizm i zwiększoną pewność związaną z niezależnym życiem po poprawie wzroku.

Zaćma to choroba polegająca na postępującym mętnieniu soczewki oka i jest główną przyczyną uleczalnych problemów ze wzrokiem, które dotkną ponad połowę z nas przed skończeniem 80 roku życia.

Podczas operacji zaćmy mętna soczewka jest usuwana i zastępowana sztuczną.  Zabieg powinno się rozważyć i omówić z okulistą  w sytuacji gdy wykonywanie codziennych czynności staje się trudne.