wylew krwi do ciała szklistego,wylew krwi do oka,leczenie operacyjne,operacja okulistyczna,odwarstwienie siatkówki,Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90

WYLEW KRWI DO CIAŁA SZKLISTEGO

Wylew krwi do oka może pojawić się w przebiegu różnych schorzeń okulistycznych. Wówczas podejmuje się leczenie zachowawcze lub operacyjne. Jeżeli wylewowi nie towarzyszy odwarstwienie siatkówki, czasem uzasadnione jest leczenie zachowawcze nawet przez kilka tygodni lub miesięcy. Jeśli dojdzie do odwarstwienia siatkówki lub gdy problem dotyczy jedynego oka pacjenta, wówczas leczenie operacyjne bywa wskazane w trybie pilnym.

Witrektomia w leczeniu wylewu krwi do oka polega na usunięciu nasączonego krwią ciała szklistego. Następnie należy poszukać przyczyn wylewu i ewentualnie zabezpieczyć oko przed ponownym wylewem. Jeżeli w trakcie operacji stwierdza się odwarstwienie siatkówki, sytuacja staje się bardzo skomplikowana i należy wykorzystać wszystkie możliwości, aby przyłożyć siatkówkę do podłoża.

Badania i zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04