Trabekulektomia,irydotomia laserowa,jaskra,zabiegi laserowe,uczulenie na leki przeciwjaskrowe,krople przeciwjaskrowe,selektywna laserowa trabekuloplastyka,SLT,zastawki Ahmeda,operacje okulistyczne,choroby oczu,jaskra,zaćma,leczenie operacyjne,witrektomia,operacja okulistyczna,Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90

Trabekulektomia jest najczęściej stosowaną metodą operacyjną w leczeniu jaskry.

Wskazania do wykonania operacji

• Nieskuteczność leczenia zachowawczego – jeżeli pomimo stosowania kropli obserwowana jest progresja zmian chorobowych (zawężanie się pola widzenia, zanik warstwy włókien nerwowych w badaniu SOCT).
• Uczulenie na leki przeciwjaskrowe
• Zaawansowane zawężenie pola widzenia w momencie rozpoznania choroby.
Celem wykonania zabiegu jest utworzenie sztucznej przetoki/kanału, która umożliwi odpływ cieczy wodnistej z wnętrza oka  do przestrzeni podspojówkowej.  Po odcięciu spojówki preparowany jest płatek twardówki, u podstawy którego wycina się fragment beleczkowania i tworzy otwór łączący przestrzeń pod płatkiem z komorą przednią. Następnie wycinamy fragment tęczówki u nasady a wypreparowany płatek twardówki przyszywamy zamykając utworzoną przetokę. Zabieg kończy zeszycie spojówki. W ten sposób ciecz wodnista wydostaje się z oka i wytwarza pęcherzyk filtracyjny nad utworzoną przetoką. Znane są różne modyfikacje zabiegu, np. z zastosowaniem Mitomycyny lub 5- fluorouracylu, mające na celu zwiększenie skuteczności wykonanej operacji.
Obecność pęcherzyka po zabiegu świadczy o prawidłowym funkcjonowaniu utworzonej sztucznej drogi odpływu i w efekcie obniżeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego.
U większości chorych po zabiegu nie jest konieczne stosowanie kropli przeciwjaskrowych jednak pacjenci powinni pozostawać nadal pod kontrolą okulisty.

dr n. med. Krzysztof Dięgielewski

Autor artykułu:
dr n. med.
KRZYSZTOF DZIĘGIELEWSKI
specjalista chorób oczu

Przyjmuje w gabinecie okulistycznym
GABINET OKULISTYCZNY KRZYSZTOF DZIĘGIELEWSKI Sp. J.
Piotrkowska 203/205 lok. 8, 90-451 Łódź

Badania i zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04