Starzenie się narządu wzroku,zaćma, jaskra,opadanie powieki górnej,AMD,starczowzroczność,zespół suchego oka,nużeniec,AMD,zwyrodnienie części centralnej siatkówki związane z wiekiem,Lucentis,Avastin,Eyelea,VEGF,Ozurdex,choroby oczu,leczenie operacyjne,witrektomia,operacja okulistyczna,Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90


Starzenie się narządu wzroku niesie za sobą pewne zmiany dotyczące widzenia. Oto jakie dolegliwości i choroby mogą Cię spotkać z upływem lat i jak można się przed nimi uchronić.

1. ZESPÓŁ SUCHEGO OKA   CZYTAJ ARTYKUŁ

Z wiekiem zmniejsza się produkcja łez oraz ich jakość . Mogą pojawić się dolegliwości w postaci kłucia, pieczenia, zaczerwienienia oczu, światłowstrętu, GŁÓWNIE W GODZINACH PORANNYCH. Po wykonaniu specjalistycznych badań okulista może ustalić, jaka warstwa filmu łzowego jest szczególnie uszkodzona i polecić odpowiedni rodzaj kropli .

2. ZAKAŻENIE NUŻEŃCEM   CZYTAJ ARTYKUŁ

3. ZMIANY DOTYCZĄCE POWIEK

OPADNIECIE STARCZE POWIEKI DOLNEJ I JEJ ODWINIĘCIE
Na skutek odwinięcia powieki dolnej odsłonięta zostaje spojówka powiekowa. W wyniku tego ulega ona przekrwieniu i pojawia się łzawienie. Jego przyczyną jest pogorszenie odpływu łez wskutek odstawania punktu łzowego od gałki ocznej oraz powstałego stanu zapalnego. Leczenie jest operacyjne w warunkach ambulatoryjnych.

Ektropion, odwinięcie powieki przed zabiegiem

Odwinięcie powieki przed zabiegiem

Ektropion, odwinięcie powieki po zabiegu

Odwinięcie powieki po zabiegu

NADMIAR SKÓRY W OBRĘBIE POWIEKI GÓRNEJ I DOLNEJ
Pacjent skarżyć się może na uczucie ciężkości wokół oczu, ból w okolicy brwi, w zaawansowanych przypadkach występuje ograniczenie pola widzenia od góry. Leczenie w warunkach ambulatoryjnych polega na usunięciu nadmiaru skóry.

4. STARCZOWZROCZNOŚĆ

Starczowzroczność (presbyopia) jest to stan fizjologiczny, związany z procesem starzenia się organizmu, polegający na postępującej utracie zdolności akomodacji oka. Przyczyną jest twardnienie i zmniejszenie elastyczności soczewki. Proces ten zaczyna się już po 40. roku życia, dotyczy obu oczu, wcześniej pojawia się u osób z nadwzrocznością. Przeciętnie akomodacja wygasa w 60. roku życia.
W wyniku pojawienia się tego zjawiska, czytając zaczynamy oddalać od siebie tekst, "aż ręka stanie się krótka". Rozwiązaniem tego problemu jest odpowiednia korekcja okularowa.

5. ZAĆMA

Zaćma starcza polega na powstaniu zmętnień w soczewce, które stopniowo obniżają ostrość widzenia. Jest ona najczęściej spotykaną zmianą chorobową soczewki. Ujawnia się z reguły między 50. a 60. rokiem życia, ale może mieć swój początek już w 40. roku życia. Leczenie jej jest wyłącznie chirurgiczne.
Polega na usunięciu zmętniałej soczewki i wszczepieniu sztucznej. W każdym przypadku moc soczewki powinna być dobrana na podstawie obliczeń przeprowadzonych przed operacją. Należy pamiętać, że jeżeli będziemy zbyt długo czekać z decyzją o operacji i zaćma będzie bardzo zaawansowana, może to utrudnić wykonanie dokładnego pomiaru, a co za tym idzie, wszczepienie idealnej mocy soczewki sztucznej.
Badanie to nosi nazwę BIOMETRIA OKA
  • Lenstar 900 3
  • Lenstar 900 1

W wyniku przeprowadzonych obliczeń, które są wykonywane przed operacją, można uzyskać stan, w którym nie są potrzebne okulary do dalekich odległości (oglądanie programów telewizyjnych, jazda samochodem) natomiast dana osoba potrzebuje okularów do czytania.
Pacjenci, którzy mieli przed operacją zaćmy wadę wzroku w postaci krótkowzroczności lub w bardzo zaawansowanym wieku i mało sprawni fizycznie wolą dobrze widzieć z bliska (czytać bez okularów). W tym przypadku do widzenia wyraźnego, do dali, będą musieli zakładać okulary.
W leczeniu zaćmy mamy do czynienia z ogromnym postępem. Sztuczna soczewka wszczepiana do oka może mieć cechy zbliżone do naturalnej soczewki a nawet przewyższające ją. W wielu przypadkach, po operacji zaćmy można uzyskać stan taki, jaki miał miejsce w oku młodego człowieka, czyli zdolność widzenia z każdej odległości bez konieczności zakładania okularów.
Operacja trwa około 15-20 minut:
w większości przypadków do znieczulenia oka przed operacją wystarczy podanie jedynie kropli znieczulających do worka spojówkowego bez konieczności znieczulenia ogólnego (narkozy);
operacja nie jest bolesna;
kilka godzin po operacji można wrócić do domu;
po operacji należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza (stosować zalecone krople, chronić oko przed urazem);
należy być w kontakcie z ośrodkiem, w którym była przeprowadzana operacja. W przypadku wystąpienia bólu oka lub złego widzenia trzeba niezwłocznie skontaktować się z tym ośrodkiem.

6. JASKRA  CZYTAJ ARTYKUŁ

7. ZMIANY NACZYNIOWE W NARZĄDZIE WZROKU

ZMIANY ZWIĄZANE Z CHOROBAMI OGÓLNYMI (NADCIŚNIENIE, CUKRZYCA, MIAŻDŻYCA, HIPERCHOLESTEROLEMIA, NADWAGA).


L
eczenie zmian występujących w narządzie wzroku musi być połączone z terapią choroby podstawowej i ścisłą współpracą okulisty z lekarzem internistą .

 

8. ZWYRODNIENIE PLAMKI ZWIĄZANE Z WIEKIEM AMD

AMD (age-related macular degeneration) czyli zwyrodnienie plamki związane z wiekiem lub starcze zwyrodnienie plamki. Najczęściej występuje powyżej 60. roku życia.
Są dwie postacie AMD:
POSTAĆ SUCHA
W tej postaci pojawiają się początkowo w plamce druzy o różnej wielkości. Na tym etapie u pacjenta mogą wystąpić: skrzywienie widzianych linii, widzenie jednobarwne lub zmiany barw oglądanych przedmiotów, mroczki.
Oprócz regularnych wizyt w gabinecie okulistycznym ważna jest samokontrola postępu choroby za pomocą Testu Amslera.
Nie ma skutecznego leczenia tej postaci AMD -  poza unikaniem czynników ryzyka tej choroby takich jak palenie tytoniu, ekspozycji na promienie świetlne (okulary z filtrami p/słonecznymi ) oraz leczenie chorób towarzyszących (nadciśnienie, cukrzyca, zaburzenia gospodarki cholesterolowej). Dynamika schorzenia jest powolna i zakres pogorszenia widzenia zwykle mniejszy niż w przypadku postaci wilgotnej.
POSTAĆ WILGOTNA
Objawy wilgotnego AMD początkowo mogą być bardzo podobne do postaci suchej. Czasem może występować wykrzywienie linii prostych. Jednak dynamika zmian jest większa i pogorszenie widzenia może występować w okresie kilku tygodni od rozpoczęcia się choroby. Istotą schorzenia jest tworzenie się nieprawidłowych nowych naczyń krwionośnych pod plamką. Z pozoru naczynia te doprowadzają większą ilość krwi do okolicy plamki, jednak pojawiają się pomiędzy warstwą fotoreceptorów i nabłonkiem barwnikowym zaburzając cykl wzrokowy.
Dodatkowo z naczyń przesącza się płyn, który prowadzi do uszkodzenia siatkówki i utraty widzenia. Mimo że schorzenie nie ma nic wspólnego z nowotworem, to okazało się, że grupa leków przeciwnowotworowych wymyślona w celu zniszczenia naczyń krwionośnych nowotworu jest skuteczna również w leczeniu tego schorzenia. Dodatkową zaletą leczenia preparatami zwalczającymi tworzenie się nowych naczyń krwionośnych jest fakt, że są one stosowane w bardzo małej dawce podawanej do oka. Niestety wadą takiego leczenia jest konieczność częstego podawania leku - zwykle raz na miesiąc w okresie wieloletnim. Czasem lekarz może zdecydować o nieco rzadszym stosowaniu leku. Schorzenie rozpoznane wcześnie i leczone starannie, bez przerwy, pozwala na utrzymanie widzenia nawet w okresie wieloletnim.
W stadium zaawansowanym AMD dochodzi do całkowitego zaniku widzenia centralnego. Pacjent nie może czytać, nie rozpoznaje twarzy postaci, w centrum pola widzenia widzi ciemną plamę. W rozumieniu prawa dochodzi do stanu ślepoty.
Pacjent widzi tylko obwodową częścią pola widzenia, które pozwala mu się ostrożnie poruszać w znanym otoczeniu odpowiednio przygotowanym.

AMD suche SS-OCT

AMD suche, obraz SS-OCT

3 AMD wysiękowe SS-OCT

AMD wysiękowe, obraz SS-OCT

AMD suche SS-OCT

Zdrowa siatkówka, obraz OCT

Test amslera

Test Amslera – obraz prawidłowy

Test amslera AMD

Test Amslera – AMD

9. OBWÓDKA STARCZA (gerontoxon)

Postrzegana jest jako biały pierścień na obwodzie rogówki. Jest niegroźną zmianą. Może jednak współistnieć z hiperlipoproteinemią, podwyższonym poziomem cholesterolu (te badania należy wykonać).
Jeżeli występuje w średnim wieku, może być zapowiedzią choroby wieńcowej.

Badania i zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04