Od lutego 2018 roku klinika posiada certyfikaty: ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013 – udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – okulistyka hospitalizacja planowa, leczenie szpitalne – programy lekowe, ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w zakresie okulistyki, profilaktyka i promocja zdrowia. Zarządzanie i ochrona informacji.