Choroby oczu,Retinopatia w przebiegu nadciśnienia tętniczego,Retinopatia cukrzycowa,podwichnięcie soczewki,zwichnięcie soczewki,Otwór w plamce LMH i MH,Epidemiczne zapalenie rogówki i spojówki,zaćma,jaskra,witrektomia,błona przedsiatkówkowa,błona nasiatkówkowa,cukrzyca powikłania oczne,iniekcje doszklistkowe,leczenie operacyjne,operacja okulistyczna,Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90


Stadium 0
– brak zmian.

Stadium 1
– niewielkiego stopnia zwężenie naczyń tętniczych, poszerzenie żylnych; objawy ucisku na skrzyżowaniu tętnicy i żyły, określane jako 10.


Stadium 2
– wyraźne zwężenie naczyń tętniczych i żylnych oraz objawy ucisku na skrzyżowaniu tętnicy i żyły, określane jako 20.


Stadium 3
– dołączają się krwotoczki i wysięki śródsiatkówkowe.


Stadium 4
– do objawów z 30 dochodzi obrzęk tarczy nerwu wzrokowego.

Badania i zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04