Przygotowanie do wizyty u lekarza okulisty,choroby oczu,zaćma,leczenie operacyjne,witrektomia,operacja okulistyczna,Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90


Jak przygotować się do wizyty.

Przed wizytą, bez wyraźnego zalecenia lekarza, prosimy nie odstawiać przyjmowanych leków okulistycznych.

Na wizytę prosimy zabrać:
• dokument tożsamości z numerem PESEL
• posiadaną dokumentację okulistyczną
• stosowane leki okulistyczne (krople, maści)
• wszystkie używane okulary
Prosimy, by Pacjenci noszący soczewki kontaktowe przyszli w nich na wizytę, zabierając ze sobą pojemniczek z płynem.
U wszystkich pacjentów wpuszczamy podczas wizyty krople rozszerzające źrenice — ich skutkiem jest gorsze widzenie, które może utrzymywać się do kilku godzin po badaniu. Dlatego prosimy, aby pacjenci nie przyjeżdżali samochodami jako kierowcy.

Badania i zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04