prof. dr hab. n. med. Zofia Anna Nawrocka (wcześniej Michalewska),specjalista chorób oczu,okulista,operacja zaćmy,odwarstwienie siatkówki,otwór w plamce,chirurgia szklistkowo- siatkówkowa,optyczna koherentna tomografia,witrektomia

prof. dr hab. n. med. Zofia Anna Nawrocka (wcześniej Michalewska)


prof. dr hab. n. med. Zofia Anna Nawrocka
(wcześniej Michalewska)
specjalista chorób oczu
chirurg szklistkowo-siatkówkowy
w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia”
Prof. dr hab. n. med. Zofia Anna Nawrocka (wcześniej Michalewska) uzyskała dyplom lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 2005 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała na zagranicznych stażach m.in. na Wydziałach Okulistyki w Bremen, Monachium i Rostock. W 2017 roku został jej przyznany przez Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

W latach 2015-2017 r. pracowała jako kierownik i profesor na oddziale okulistyki w szpitalu im. Karola Jonschera w Łodzi. Obecnie pracuje w prywatnej klinice okulistycznej „Jasne Błonia” w Łodzi.
Jest członkiem : Niemieckiego Stowarzyszenia Okulistycznego, Europejskiego Stowarzyszenia Szklisto-Siatkówkowego (EVRS), Amerykańskiego Towarzystwa Specjalistów Siatkówkowych oraz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Profesor Zofia Anna Nawrocka zajmuje się chirurgią szklistkowo- siatkówkową oraz optyczna koherentną tomografią.
Napisała dziesiątki prac naukowych. Swoje prace publikuje w polskich i międzynarodowych czasopismach okulistycznych tj .m.in. Klinika Oczna, Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Opthalmology, American Journal of Opthalomology, Retina. Jest również recenzentem w wielu czasopismach okulistycznych. Profesor Zofia Anna Nawrocka ma na swoim koncie ponad 150 prezentacji i wystąpień na kongresach lokalnych i międzynarodowych, w tym ok 50 razy była zapraszana jako mówca.
Wielokrotnie nagradzana, głównie jako współautorka okulistycznych materiałów filmowych- nagrody przyznane przez Amerykańskie Towarzystwo Szklistkowo-Siatkówkowe, nagrody Europejskiego Towarzystwa Szklistkowo-Siatkówkowego (EVRS), nagrody Amerykańskiej Akademii Okulistyki oraz nagrody Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego.

Posiada doświadczenie dydaktyczne, jest promotorem prac doktorskich. Cechują ją umiejętności kierownicze i wielozadaniowość.
Posługuje się biegle językiem angielskim, niemieckim, francuskim oraz japońskim w stopniu podstawowym.
Prywatnie lubi jazdę na nartach i snowboardzie oraz pływanie. Interesuje ją historia antyczna, zwiedzanie i czytanie książek.

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE

Zainteresowania zawodowe to: chirurgia szklistkowo-siatkówkowa, optyczna koherentna tomografia (OCT), optyczna koherentna tomografia siatkówki i nerwu wzrokowego w technologii Swept Source (SS-OCT) oraz angiografia przepływów bez podania środka cieniującego (kontrastu) (angio OCT).
Obszar naukowych zainteresowań badawczych to: pełnościenne otwory plamki, warstwowe otwory plamki oraz cukrzycowe obrzęki plamki.
Doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami studiów doktoranckich, rezydentami i pracownikami naukowymi.
Cechy: wielozadaniowość oraz dobrze rozwinięte umiejętności kierownicze.
  • prof. Zofia Anna Nawrocka
  • prof. Zofia Anna Nawrocka
  • prof. Zofia Anna Nawrocka

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH

— Niemieckie Towarzystwo Okulistyczne
— Europejskie Towarzystwo Szklistkowo-Siatkówkowe (EVR
— Amerykańskie Towarzystwo Specjalistów Siatkówkowych (ASRS)
— Europejskie Stowarzyszenie Badań Podstawowych i Klinicznych (EVER)
— Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO)

STANOWISKA

2001- obecnie — chirurg szklistkowo-siatkówkowy w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” w Łodzi
2015- 2017 r. — kierownik na oddziale okulistyki w szpitalu im. Karola Jonschera w Łodzi

EDUKACJA

2017 r. Profesor nauk medycznych
2012 r. Habilitacja – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polski, Łódź
2008 r. Obrona pracy doktorskiej na II Wydziale Uniwersytetu Medycznego w Warszawie pt. "Ocena czynników wpływająca na wyniki leczenia otworów w plamce”
2007- 2012 r. Specjalizacja w klinice okulistycznej, Łódź
2002- 2005 r. Studia indywidualne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Wydział Alergologi i Immunologii Klinicznej
2000- 2005 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, medycyna


ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Angielski, niemiecki, francuski, japoński


STAŻE MIĘDZYNARODOWE

2008 r. — Klinika Okulistyczna “Augenklinik der Universität Rostock”, Rostock, Niemcy. Kierownik: Prof. R. Guthoff (German Ophthalmic Society Scholarship)
2002 r. — Klinika Okulistyczna “Tagesklinik Universitätsallee”, Bremen, Niemcy. Kierownik: Prof. Klaus Lucke
2001 r. — Klinika Okulistyczna “Klinikum der Ludwig Maximilians- Universität”, Monachium Niemcy. Kierownik: Prof. Kampik
2000 r. — Klinika Okulistyczna Universität Regensburg, Regensburg, Niemcy. Kierownik: Prof. Dr. V.P. Gabel

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. 2001/2002/2003 Stypendium dla najlepszego studenta medycyny
2. 2003, Główna nagroda podczas Sympozjum Sekcji Okulistyki Wojskowej PTO we Wrocławiu za film "Chirurgia ciała szklistego w leczeniu III i IV stadium otworów w plamce"
3. 2003/2004, Stypendium Ministra Zdrowia za Osiągnięcia w Nauce
4. 2004/2005, Stypendium Ministra Zdrowia za Osiągnięcia w Nauce
5. 2003, Nagroda Rhett Buckler Award podczas kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Specjalistów Siatkówkowych (ASRS, Nowy Jork) za film "Vitreous surgery with the use of trypan blue staining for PVR retinal detachment" Nawrocki J, Michalewski J, Michalewska Z.
6. 2004, wyróżnienie w sesji prac chirurgicznych podczas XLII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy w Łodzi, za prezentację "Chirurgia ciała szklistego z użyciem błękitu trypanu w leczeniu odwarstwienia siatkówki z witreoretinopatią proliferacyjną"
7. 2004, wyróżnienie w sesji prac internistycznych podczas XLII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy Ministra Łodzi, za prezentację "Znaczenie ekspozycji na alergeny sierści kota w rozwoju uczulenia"
8. 2004, Nagroda na kongresie Europejskiego Towarzystwa Szklistkowo- Siatkówkowego (EVRS, Istanbul) za film "Vitreous surgery without endoillumination for proliferative diabetic retinopathy"
9. 2005, Główna nagroda podczas Sympozjum Sekcji Okulistyki Wojskowej PTO w Krakowie, za film "Chirurgia ciała szklistego w leczeniu otworów olbrzymich". Michalewska Z, Nawrocka Z, Nawrocki J.
10. 2005, Nagroda podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Szklistkowo-Siatkówkowego (EVRS, Orebro) za film "Clinicodiagnostic correlation of macular disease"
11. 2007, Stypendium wyjazdowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
12. 2007, Nagroda dla młodych naukowców podczas Sympozjonu Retinologicznego (Poznań) Wpływ czynników występujących w okresie przedoperacyjnym na wyniki anatomiczne i czynnościowe po operacyjnym leczeniu otworów w plamce
13. 2007, Nagroda Rhett Buckler Award podczas Amerykańskego Towarzystwa Specjalistów Siatkówkowych (ASRS, Palm Springs) za film "Terson Syndrome". Nawrocki J, Nawrocka Z, Michalewski J, Michalewska Z.
14. 2007, Nagroda Best of film Amerykanskiej Akademii Okulistyki za film “Terson Syndrome”, J. Nawrocki, Z. Nawrocka, J. Michalewski, Z. Michalewska
15. 2007, Nagroda Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Okulistów (DOC, Norymberga 2007) za film "Terson Syndrome". Nawrocki J, Nawrocka Z, Michalewski J, Michalewska Z.
16. 2007, Nagroda Trauma Course podczas kongresu w Ravennie za film "Terson Syndrome" . Nawrocki, Z. Nawrocka, J. Michalewski, Z. Michalewska,
17. 2008, Stypendium Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego – sekcji Chirurgii Plastycznej (DOG), Rostock, Niemcy
18. 2008, Nagroda Rhett Buckler Award podczas Amerykańskego Towarzystwa Specjalistów Siatkówkowych (ASRS, Hawaje) za film "Optic pit maculopathy diagnosis with spectral OCT and its implications for treatment. Nawrocki J, Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocka Z.
19. 2008, Stypendium Amerykańskiego Towarzystwa Badań nad Wzrokiem i Okulistyką (ARVO)
20. 2009, Pierwsza Nagroda podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Szklistkowo- Siatkówkowego (EVRS, Marakesz) za film "Inverted ILM Flap technique for large macular holes" Nawrocki J, Michalewska J, Nawrocka Z, Michalewski J.
21. 2009, Główna Nagroda podczas Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego (DOG, Lipsk) za film "Inverted ILM Flap technique for large macular holes"
22. 2009, Nagroda podczas kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz okulistów z Azji oraz Pacyfiku (APAO-AAO Joint Congress, Bali,) za film "Spectral OCT – history of macular hole" Nawrocki J, Nawrocka Z, Michalewski J, Michalewska Z.
23. 2009, Nagroda Best of Show Rhett Buckler Award podczas Amerykańskego Towarzystwa Specjalistów Siatkówkowych (ASRS, Nowy Jork) za film “Inverted ILM Flap technique for large macular holes” Nawrocki J, Michalewska Z, Nawrocka Z, Michalewski J.
24. 2009, Nagroda podczas kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz okulistów z Azji oraz Pacyfiku (APAO-AAO Joint Congress, Bali) za film "Optic pit maculopathy – diagnosis with spectral OCT and its implications for treatment"
25. 2011, Nagroda Best of Show (EVRS, Malta) za film "Non full thickness macular holes – a closer look" Z. Michalewska, J. Michalewski, Z. Nawrocka, J. Nawrocki
26. 2011, Nagroda na Amerykańskiego Stowarzyszenia Specjalistów Siatkówkowych , (ASRS, Vancouver) za film “Non- full thickness macular holes- a closer look”, Nawrocki J, Nawrocka Z, Michalewski J, Michalewska Z.
27. 2012, Druga Nagroda (DOC, Norymberga) za film "Non full thickness macular holes – a closer look", Michalewska Z, Michalewski J, Z, Nawrocka Z, Nawrocki J.
28. 2013, Główna Nagroda (kongres Mediterrannean Retina) za film "Non full thickness macular holes – a closer look", Michalewska Z, Michalewski J, Z, Nawrocka Z, Nawrocki J.
29. 2014, Nagroda Rhett Buckler Award (ASRS, San Diego) za film "Small can be beautiful: Upgrading the inverted ILM Flap Technique", Nawrocki J, , Nawrocka Z Michalewska Z.
30. 2014, Honor Award od Amerykańskiego Stowrzyszenia Specjalistów Siatkówkowych
31. 2014, Nagroda podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Szklistkowo- Siatkówkowego (EVRS) za film “Diving Deeper into the eye with Swept Source OCT”
32. 2014, Główna Nagroda (kongres Mediterrannean Retina) za film “Diving Deeper into the eye with Swept Source OCT”
33. 2015, Nagroda za najlepszy wykład na kongresie Deutsche Ophthalmochirurgen, Lipsk, Niemcy
34. 2016, Senior Honor Award od Specjalistów American Society of Retinal (ASR) za wkład w okulistyce, podczas spotkania w San Francisco.

PUBLIKACJE

1. Nawrocki J, Michalewski J, Michalewska Z, Cisiecki S. (2005) „Cool phaco- New option In cataract surgery”. Klin Oczna 107;(1-3) 36-38
2. Nawrocki J, Michalewska Z , Michalewski J (2005) Glaskörperchirurgie mit Trypan Blau bei der Behandlung von PVR Netzhautablösungen Klinische Monatsblatter fur Augenheilkunde 222:572-6
3. Nawrocki J, Michalewski J, Michalewska Z. (2005) A New Observation/Illumination System For Vitreoretinal Surgery-own experience. The EVRS Electronic Journal; Vol.1, Issue 3
4. Nawrocki J, Michalewska Z, Michalewski J, Cisiecki S. (2006) Cool phaco in combined phacoemulsification and vitrectomy surgery. Klin Oczna;108: (1-3),
5. Michalewski J, Michalewska Z, Cisiecki S, Nawrocki J. (2007) Morphologically functional correlations of macular pathology connected with epiretinal membrane formation in spectral optical coherence tomography (SOCT). Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol;245(11):1623-31
6. Nawrocki J, Michalewski J, Michalewska Z, Odrobina D. (2007) Spectral Optical Coherence Tomography in Retinology. Touch Briefings;1:23-24
7. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocki J. (2007) Diagnosis and evaluation of macular hole with the HRT 2 retina module. Ophthalmologe; 104(10):881-8.
8. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocka Z, Nawrocki J. (2007) Macular hole associated with paintball ocular trauma. Klin Oczna;(109):10-12:450-454
9. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocka Z, Nawrocki J. (2007) Airbag hit as a cause of retinal detachment. Klin Oczna;10-12:455-456
10. Michalewska Z, Cisiecki S, Sikorski B, Michalewski J, Kałuzny JJ, Wojtkowski M, Nawrocki J. (2008) Spontaneous closure of stage III and IV idiopathic full-thickness macular holes-a two-case report. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol;246(1):99-104
11. Michalewska Z, Michalewski J, Cisiecki S, Adelman R, Nawrocki J. (2008) Correlation between foveal structure and visual outcome following macular hole surgery: a spectral optical coherence tomography study. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol;246(6):823-30
12. Nawrocki J, Michalewska Z, Michalewski J. (2008) Optic Fibre Free Intravitreal Surgical System (OFFISS) in retinal detachment surgery. Ophthalmic Surg Lasers and Imaging;39(6):466-70
13. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocki J. (2008) Spectral Optical Coherence Tomography. Retina Today;5/6;66-67
14. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocka Z. (2008) Możliwości diagnostyczne modułu rogówkowego HRT II. Klin Oczna;110(10-12):352-6
15. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocki J. (2009) Macular hole closure after vitrectomy: The Inverted Flap Technique. Retina Today;3:73-74
16. Michalewska Z, Michalewski J, Sikorski BL, Kaluzny JJ, Wojtkowski M, Adelman RA, Nawrocki J. (2009) A study of macular hole formation by serial Spectral Optical Coherence Tomography. Clin and Exp Ophthalmol;37(4): 373-383
17. Raszewska M, Gozdek P, Cisiecki S, Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocki J. (2009) Pars plana vitrectomy with ILM peeling for retinal vein occlusion. Eur J Ophthamol;19: 1056-1063
18. Nawrocki J, Michalewska Z. (2009) OFFISS together with our own modifications is very useful in our surgery. EVpedia, www.evrs.org
19. Nawrocki J, Michalewski J, Odrobina D, Michalewska Z. (2009) Internal limiting membrane ( ILM) removal as a prophylaxis of epiretinal membrane formation after vitrectomy. Retin Physician (vol. 6): 45-51
20. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocki J (2010) Paracentral retinal defects after vitrectomy for macular hole and their evolution over time. Retin Cases and Brief Rep; 4(2):190-193
21. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocki J. (2010) High-speed, high-resolution spectral optical coherence tomography in patients after vitrectomy with internal limiting membrane peeling for proliferative vitreoretinopathy retinal detachment. Retina; 30(6):881-6
22. Michalewska Z, Michalewski J, Adelman RA, Nawrocki J. (2010) Inverted internal limiting membrane (ILM) flap technique for large macular hole. Ophthalmology;117(10):2018-25
23. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocki J. (2010) Continuous changes in macular morphology after macular hole closure visualized with Spectral Optical Coherence Tomography. Graefes Arch of Clin and Exp Ophthalmol;248(9):1249-55
24. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocka Z, Nawrocki J. (2010) Spectral OCT and HRT2 findings on possible ways of blood entrance in Terson Syndrome. Ophthalmic Surg Lasers and Imaging;41(Suppl): S42-9
25. Michalewska Z, Michalewski J, Odrobina D, Pikulski Z, Cisiecki S, Dzięgielewski K, Nawrocki J. (2010) Surgical treatment of lamellar macular holes. Graefe's Archives for Clinical and Experimental Ophthalmology;248:1401-1406
26. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocki J. (2010) Natural Course of Retinal Detachment in Relation to Optic Pit. Retina Today;09:60-61
27. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocki J. (2010) Vergleich von SOCT und Laser-Scanning-Ophthalmoskopie bei der Differenzierung der durchgreifenden von den lamellären und Pseudo- Makulaforamina. Der Ophthalmologe;107(3):251-5
28. Odrobina D, Michalewska Z, Michalewski J, Dziegielewski K, Nawrocki J. (2011) Long-Term Evaluation of Vitreomacular Traction Disorder in Spectral-Domain Optical Coherence Tomography. Retina;31(2):324-31
29. Michalewska Z, Gajos A, Michalewski J, Nawrocki J, Pshezhetsky AV, Bogucki A. (2011) Spectral Optical Coherence Tomography in a patient with type I Sialidosis. Medical Science Monitor;17:CS129-31
30. Dulczewska K, Siwińska M, Michalewski J, Odrobina D, Dzięgielewski K, Pikulski Z, Cisiecki S, Nawrocki J, Michalewska Z. (2011) Leczenie PED za pomocą anty- VEGF. Okulistyka [Accepted for publication]
31. Bednarski M, Michalewska Z. (2011) Leczenie RAP za pomocą anty- VEGF. Okulistyka [Accepted for publication]
32. Michalewska Z, Nawrocki J. (2011) Retinal regeneration illustrated by Spectral Domain Optical Coherence Tomography. Retinal Physician 7
33. Bednarski M, Michalewski M, Nawrocki J, Michalewska Z. (2011) SOCT w diagnostyce jaskry. Okulistyka [Accepted for publication]
34. Michalewski J, Michalewska Z, Dzięgielewski K, Nawrocki J. (2011) Evolution from a macular pseudohole to lamellar macular hole. Graefe’s Archives of Clinical and Experimental Ophthalmology;249 (2):175-8
35. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocki J. (2011) Decrease of retinal pigment epithelium defects in the long- term after surgery for large stage IV macular holes with the borders of the macular hole brought close together mechanically. Case Reports in Ophthalmology;2(2):215-21
36. Michalewska Z, Michalewski J, Odrobina D, Nawrocki J. (2012) Non-full-thickness macular holes reassessed with Spectral Domain Optical Coherence Tomography. Retina;32(5): 922-9
37. Michalewska Z. (2012) Non full thickness macular holes- a closer look. Ophthalmic Surgery Lasers and Imaging. Publication at the invitation of the editorial stuff 43(2): 152-61
38. Piasecka K, Nawrocki J, Michalewska Z. (2012) Retinitis in syphilis- case report. Klin Oczna;114(1): 50-52
39. Odrobina D, Bednarski M, Cisiecki S, Michalewska Z, Kuhn F, Nawrocki J. (2012) Internal limiting membrane peeling as prophylaxis of macular pucker formation in eyes undergoing retinectomy for severe proliferative vitreoretinopathy. Retina;32:226-31
40. Michalewska Z, Nawrocki J. (2012) Macular hole surgery in a patient that cannot maintain face-down positioning J. Case rep ophthalmol; 4:1–6
41. Siwińska M, Michalewski J, Cisiecki S, Nawrocki J, Michalewska Z. (2013) A case of clinical manifestation of X- linked retinoschisis in the one eye, and choroidal neovascularisation- in the second eye in two family members. Klin Oczna 115:144-7.
42. Izdebski B, Michalewska Z, Dzięgielewski K, Nawrocki J, Odrobina D. (2013) Treatment of cystoid macular edema with bevacizumab in course of Irvine- Gass Syndrome. Klin Oczna;115:61-64
43. Michalewska Z, Nawrocki J. (2013) Macular hole surgery in a patient that cannot maintain face-down positioning J. Case reports in ophthalmology 4(1):1-6
44. Adelman RA, Parnes AJ, MD, Ducournau, EVRS RD study group (2013) Strategy for the Management of Uncomplicated Retinal Detachments: The European Vitreo-Retinal Society Retinal Detachment Study Report 1. Ophthalmology;120(9):1809-13
45. Adelman RA, Parnes AJ, Sipperley J, Ducournau D, EVRS RD study group (2013) Strategy for the Management of Complex Retinal Detachments: The European Vitreo-Retinal Society Retinal Detachment Study Report 2. Ophthalmology;120:1809-13.
46. Piasecka K, Bednarski M, Nawrocka Z, Nawrocki J, Michalewska Z (2012) Comparison of Heidelberg retinal tomography and spectral domain optical coherence tomography examinations for detection of glaucoma. Klin Oczna;115:125-9
47. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocki J. (2013) Going deeper and going wider. Retin Physician; 3:42-48
48. Michalewska Z, Bednarski M, Michalewski J, Nawrocki J. (2013) The role of ILM peeling in vitreous surgery for proliferative diabetic retinopathy complications. Ophthalmic Surg Lasers & Imaging; 44:238-42
49. Michalewska Z, Michlalewski J, Nawrocki J. (2013) Role of imaging in identifying Blood Flow direction in Terson Syndrome. Retinal Physician;10:40-44
50. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocki J (2013) Swept Source OCT: Wide-field simultaneous choroid, retina and vitreous visualization. Retina today;9:50-56
51. Michalewska Z, Michalewski J, Dulczewska K, Nawrocki J. (2013) Inverted Internal Limiting Membrane Flap Technique in macular hole associated with pathological myopia. Retina;34:664-9
52. Michalewska Z, Ducournau D, Adelman RA, EVRS RD study group (2013) How do vitrectomy parameters influence the results of rhegmatogenous retinal detachments repair? EVRS Retinal Detachment Study Letter. Acta Ophthalmol;92;e416-7
53. Michalewski J, Nawrocki J, Izdebski B, Michalewska Z. (2014) Morphological changes in Spectral Domain Optical Coherence Tomography guided bevacizumab injections in wet AMD, 12-months results. Indian J Ophthalmol;62:554-60
54. Michalewska Z. (2014) Swept-source OCT: Taking Imaging Deeper and Wider. Retina Today;11/12:S:4-5
55. Adelman RA, Parnes AJ, Michalewska Z, Ducourneau D, EVRS RD study group. (2014) Clinical Variables Associated with Failure of Retinal Detachment Repair: The European Vitreo-Retinal Society. Retinal Detachment Study Report Number 4. Ophthalmology;121:1715-9
56. Michalewski J, Michalewska Z, Nawrocka Z, Bednarski M, Nawrocki J. (2014) Correlation of normal choroidal thickness and volume measurements with axial length and age using Swept Source Optical Coherence Tomography and optical optical low coherence reflectometry. Biomed Res Int;2014:639160
57. J. Michalewski, J. Nawrocki, M. Siwińska, Z. Michalewska (2014) Spectral-domain optical coherence tomography features preceding new-onset neovascular membrane formation. Can J Ophthalmol;49:339-44
58. Michalewski J, Nawrocki J, Michalewska Z. (2014). Spectral domain optical coherence tomography morphology of the optic nerve in optic disc pit associated maculopathy. Indian Journal of Ophthalmology;62:777-81
59. Michalewska Z, Ducournau D, Adelman RA, Nawrocki J. (2014)What is new in retinal detachment surgery? Retinal Physician;11:31-34
60. Michalewski J, Nawrocki J, Siwińska M, Michalewska Z. (2018) Switch to a single dose of aflibercept in bevacizumab nonresponders with AMD. Can J Ophthalmol;49:431-5
61. Michalewska Z. (2013), Vail Vitrectomy Colorado, USA – The most prestigious Congress of Retinology in the world; 16-20
62. Piasecka K, Michalewska Z. (2014) Choroidal imaging with Swept Source OCT- a review. Touch Ophthalmology.
63. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocka Z, Dulczewska- Cichecka K, Nawrocki J. (2015) Suprachoroidal layer and suprachoroidal space delineating the outer margin of the choroid in swept-source optical coherence tomography. Retina;35:244-9
64. Adelman RA, Parnes AJ, Ducournau D, Michalewska Z, Boscher C, Parolini B, EVRS Macular Edema Study Group. (2015) Strategy for the Management of Diabetic Macular Edema: The European Vitreo-Retinal Society Macular Edema Study Report 1. Biomed Res Int;2015:352487
65. Michalewska Z, Michalewski J, Zawiślak E, Adelman RA, Nawrocki J. (2015) Choroidal thickness measured with Swept Source OCT before and after vitrectomy with ILM peeling for idiopathic epiretinal membranes. Retina;35:487-491
66. Adelman RA, Parnes AJ, Ducournau D, Bopp S, Saad I, Boscher C, EVRS Macular Edema Study Group. (2015) Strategy for the Management of Macular Edema Associated with Retinal Vein Occlusion: The EVRS Macular Edema Study Report 2. Biomed Res Int; 2015(ID 352487):9
67. Michalewska Z, Michalewski J, Dulczewska, Cichecka K, Nawrocki J. (2015) Temporal inverted internal limiting membrane flap technique versus classic inverted internal limiting membrane flap technique: a comparative study. Retina;35:1844-1850
68. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocka Z, Dulczewska K, Nawrocki J. (2015) The outer choroidoscleral boundary in full-thickness macular holes before and after surgery-a swept-source OCT study. Graefes Archives of Clinical and Experimental Ophthalmology; 253:2087–2093
69. Bocianowska D, Michalewski J, Nawrocki J, Michalewska Z. (2015) Rhegmatogenous retinal detachment coexisting with a full- thickness macular hole. Klin Oczna; 117:24-6
70. Piasecka K, Nawrocka Z, Nawrocki J, Michalewska Z. (2015) Macular thickness asymmetry analysis in primary open angle glaucoma diagnosis – SOCT study. Analiza asymetrii grubości plamki w jaskrze pierwotnej otwartego kąta w badaniu SOCT. Klin Oczna;(4):230
71. Trębińska M, Michalewska Z. Spontaneous choroidal effusion syndrome- case report Klin Oczna; (4):260
72. Michalewska Z, Michalewski J, Ornafel K, Nawrocki J. (2016), Swept- Source Optical Coherence Tomography correlations between retina and choroid before and after vitrectomy for epiretinal membranes. Am J Ophthalmol;165:100-7.
73. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocki J. (2016) Swept Source OCT of the outer choroidoscleral boundary of choroidal nevi Can J Ophthalmol;51;271-6.
74. Nawrocki J, Boninska K, Michalewska Z. (2016) Managing optic pit. The right stuff! Retina; 36(12):2430-2432
75. Trębińska M, Michalewska Z. (2017) Ocena morfologii naczyniówki oraz granicy naczyniówkowo-twardówkowej za pomocą optycznej koherentnej tomografii z użyciem lasera strojonego u chorych z suchą postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Klin Oczna;118(4):265 – 269
76. Michalewska Z, Nawrocki J. (2017) Choroidal neovascularization in central serious chorioretinopathy- a new clinical entity. Spektrum Augenheilkd;31(6), 251-256
77. Boninska K, Michalewska Z, Nawrocki J. (2017) Mechanism of “Flap closure” after the Inverted Internal Limiting Membrane flap technique. Acta ophthalmologica 94(S256)
78. Michalewska Z, Nawrocki J. (2018) Swept Source OCT Angiography of full-thickness macular holes -appearance and artifacts. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina;49:111-121
79. Michalewska Z, Nawrocki J. (2018) Vitrectomy in vitreomacular traction syndrome. Journal of Vitreoretinal diseases;2:2:91-95
80. Michalewska Z, Stewart M, Landers MB, Bednarski M, Ron A Adelman, Jerzy Nawrocki, (2018) Vitrectomy in the management of diabetic macular edema in treatment naïve patients. Can J Ophthalmol; 53(4):402-407
81. Michalewska Z, Stewart MW, Landers MB, Bednarski M, Adelman RA, Nawrocki J. (2018) Vitrectomy in the management of diabetic macular edema in treatment naïve patients. Answer to the editor. Can J Ophthalmol;53:549
82. Michalewska Z, Nawrocki J. (2018) Repeated surgery in primary failed vitrectomy for
macular holes - a comparative study of primary classical ILM peeling vs. primary inverted ILM flap technique. Ophthalmic Surg Lasers Imaging;49(8):611-618
83. Michalewska Z, Nawrocki J. (2018) Swept Source OCT Angiography reveals ILM peeling alters deep retinal vasculature Retina;S154-S160
84. Michalewska Z, Nawrocki Z. (2018) Swept Source OCT Angiography in central serous chorioretinopathy. Journal of Vitreoretinal diseases; 2(6):351-357
85. Iglicki M, Busch C, Loewenstein A, Fung AT, Invernizzi A, Mariussi M, Arias R, Gabrielle PH, Cebeci Z, Okada M, Nawrocki J, Michalewska Z, Goldstein M, Barak A, Zur D. (2018) Underdiagnosed optic dis pit maculopathy: Spectral Domain Optical Coherence Tomography Features For Accurate Diagnosis. Retina.
doi: 10.1097/IAE.0000000000002270. [Epub ahead of print]
86. Sallam A, Soliman M, Gini G, Kuhn F, Iros M, Parolini B, Ozdek S, Michalewska Z, Bopp S, Adelman RA, (2019)International Practice Patterns for the Management of Acute Postsurgical and Postintravitreal Injection Endophthalmitis – EVRS Endophthalmitis Study Report 1 Ophthalmology Retina; DOI: https://doi.org/10.1016/j.oret.2019.03.009

KSIĄŻKI I ROZDZIAŁY

1. Fundus Fluorescein and Indocyanine Green Angiography: A Textbook and Atlas; ed. Amar Agarval, CD ROM (2008) Movies: J. Nawrocki, Z. Nawrocka, J. Michalewski, Z. Michalewska. New Implications of Spectral OCT on Retinology.
J. Nawrocki, Z. Nawrocka, Z. Michalewska, J. Michalewski. Trypan blue staining for Macular Hole and Macular Pucker Surgery
J. Nawrocki, J. Michalewski, Z. Michalewska, Z. Nawrocka. Clinicodiagnostic Correlations of Macular Disease
2. Medical Retina, focus on retinal imaging ed. F. Holz, R. Spaide; rozdział 13: Nawrocki J, Michalewska Z; Spectral Domain Optical Coherence Tomography for macular holes (2010)
3. Atlas of Swept Source Optical Coherence Tomography ed. Michalewska Z, Nawrocki J (2017)