Powikłania oczne zakrzepów,witrektomia,zakrzep żył siatkówki,leczenie operacyjne,operacja okulistyczna,Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90

POWIKŁANIA OCZNE ZAKRZEPÓW

Leczenie zakrzepów naczyń siatkówki stanowi szczególny problem leczniczy. Jesteśmy jednym z pierwszych ośrodków w Polsce, który zastosował witrektomię w leczeniu powikłań zakrzepów.

Witrektomię w leczeniu zakrzepów stosuje się od kilkudziesięciu lat. Początkowo stosowano różne zabiegi, np.: nacięcie nerwu wzrokowego, uwolnienie naczynia żylnego od ucisku przez tętnicę, wstrzykiwanie płynu do naczyń siatkówki oraz usunięcie błony granicznej wewnętrznej. Dziś najczęściej usuwa się błonę graniczną wewnętrzną siatkówki, co wpływa na zmniejszenie obrzęku plamki i może poprawić widzenie. Z tego powodu metodę tę chętnie stosują niektórzy chirurdzy. Zwykle nie stosuje się w tych przypadkach gazu ani oleju silikonowego.

Profesor Nawrocki wykonuje witrektomię w leczeniu zakrzepów od 2006 roku.

Zakrzep pnia żyły środkowej siatkówki

Zakrzep pnia żyły środkowej siatkówki oka prawego. Foto dna oka.

Badania i zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04