Witrektomia,otwór w plamce,błony nasiatkówkowe,wylewy podplamkowe,zespół trakcji szklistkowo-plamkowych,odwarstwienia siatkówki,wylew krwi do ciała szklistego,powikłania oczne cukrzycy,laserokoagulacja,powikłania oczne zakrzepów,podwichnięte soczewki,obrzęk plamki,zakrzep żył siatkówki,leczenie operacyjne,operacja okulistyczna,kontakt Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90

dr Pikulski laserokoagulacja

Powikłania cukrzycowe stanowiły w latach dziewięćdziesiątych dla okulistów główne wskazanie do witrektomii.

Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku leczymy operacyjnie powikłania cukrzycowe w Polsce. Do dziś wykonaliśmy 5 tysięcy witrektomii. Jako pierwsi na świecie przedstawiliśmy wyniki leczenia chorych z powikłaniami ocznymi cukrzycy i niewydolnością nerek leczonych dializami, a jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy technikę łączoną fakoemulsyfikacji i witrektomii w leczeniu powikłań ocznych w tej chorobie.

Już w roku 2002 zastosowaliśmy najnowsze techniki operacyjne pozwalające na obrazowanie wnętrza oka oraz śródoperacyjne stosowanie barwników w celu skuteczniejszego usuwania proliferacji cukrzycowych z powierzchni siatkówki oraz zdejmowania błony granicznej wewnętrznej. Za nowatorstwo w leczeniu powikłań ocznych cukrzycy otrzymaliśmy liczne nagrody na wielu kongresach naukowych, a nasze wyniki publikowały prestiżowe okulistyczne czasopisma. Zobacz nagrody.

Witrektomia w leczeniu powikłań ocznych cukrzycy polega także na dokładnym usunięciu ciała szklistego, choć z pewnością różni się w szczegółach.

film Vitreous surgery for proliferative diabetic retinopathy

Vitreous surgery for proliferative diabetic retinopathy.

Vitreous surgery without endoillumination for proliferative diabetic retinopathy.

  • dr n. med. ZBIGNIEW PIKULSKI
  • prof. dr hab. n. med. ZOFIA ANNA NAWROCKA
  • prof. dr hab. n. med. JERZY NAWROCKI
  • dr n. med. KRZYSZTOF DZIĘGIELEWSKI

Badania i zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04