Badania okulistyczne,choroby oczu,aparatura,angiografia fluoresceinowa AF,SOCT jaskrowe,badanie ostrości wzroku,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,badanie przedniego odcinka oka,Badanie tylnego odcinka oka,USG w projekcji A i B,pachymetria,pole widzenia,badanie Angio-OCT,angiografia Indocyjaninowa,pomiar grubości rogówki,lampa szczelinowa Haag Streit,badanie wady wzroku,autorefraktometr,badanie komórek środbłonka,mikroskopia lustrzana,NFZ,biometria optyczna,Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,metodą bezdotykowa,metoda Pascala,komputerowe badanie pola widzenia,leczenie operacyjne,operacja okulistyczna,Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90


Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego nosi nazwę tonometrii, a przyrządy do pomiaru to tonometry.
TONOMETRIĘ DZIELIMY NA:

1. IMPRESYJNĄ

Metoda ta obecnie ma charakter historyczny. Przede wszystkim obarczona jest dużym błędem pomiaru. Przy obecnym stanie wiedzy nie powinno się jej stosować.

TONOMETR SCHIÖTZA

TONOMETR SCHIÖTZA

TONOMETR APLANACYJNY GOLDMANNA

TONOMETR APLANACYJNY GOLDMANNA

2. APLANACYJNĄ

metoda ta oparta jest na prawie Imberta i Ficka, które mówi, że ciśnienie wewnątrz kuli jest równe sile potrzebnej do jej spłaszczenia, podzielonej przez wielkość powierzchni spłaszczenia. Prawo to można wykorzystać w pomiarze ciśnienia wewnątrzgałkowego, ponieważ gałka oczna jest kulą. Badanie wykonuje się za pomocą tonometru Goldmanna. Warunkiem przeprowadzenia badania jest znieczulenie oka za pomocą kropli znieczulających oraz podanie do worka spojówkowego barwnika fluoryzującego. Pacjent musi otworzyć szeroko oczy i wówczas do znieczulonej rogówki przykłada się końcówkę tonometru. Lekarz w lampie szczelinowej ocenia pojawiające się dwa żółte półokręgi (łzy zostają zabarwione podaną fluoresceiną). Następnie specjalnym pokrętłem zwiększa nacisk końcówki tonometru na rogówkę do momentu uzyskania dwóch półkręgów w kształcie litery S. W tym momencie dokonuje odczytu wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego. Badanie może być obarczone dużym błędem u osób ze zniekształconą rogówką, istniejącym obrzękiem rogówki.

3. WYKONYWANĄ PRZY POMOCY TONOMETRÓW BEZDOTYKOWYCH TYPU AIR PUFF

Ich zaletą jest to, że nie wymagają dotykania oka, a co za tym idzie — nie wymagają jego znieczulania. Badanie jest całkowicie bezbolesne i polega na komputerowej analizie wielkości odkształcenia fragmentu rogówki po uderzeniu jej strumieniem powietrza. Badany odczuwa to jak dmuchnięcie powietrza w oko. W Klinice Okulistycznej Jasne Błonia pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego wykonujemy za pomocą aparatu CT-01P TOPCON MEDICAL.

Tonometr bezkontaktowy CT 01P TOPCON MEDICAL

PACHYMETRIA - POMIAR GRUBOŚCI ROGÓWKI
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego jest obarczony błędem wynikającym z grubości rogówki, tzn. u osób o rogówce o większej grubości niż średnia populacyjna wartości ciśnienia są sztucznie zawyżone, natomiast u pacjentów o cienkiej rogówce, wartości ciśnienia są sztucznie zaniżone. Z tego powodu w celu dokładnego określenia wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego należy wykonać pachymetrię (zmierzyć grubość rogówki).

Pachymetria jest obowiązkowym badaniem u osób chorych na jaskrę lub będących w grupie ryzyka jaskry.
W naszej klinice każdy pacjent ma wykonywane to badanie w ramach wizyty lekarskiej, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

 

Pachymetria badanie jaskra

JAK POWINIEN BYĆ PRZYGOTOWANY PACJENT?
Nie ma konieczności przygotowywania pacjenta do badania w szczególny sposób, należy jednak uprzedzić pacjenta, że poczuje podmuch w oko i usłyszy dźwięk. Należy też zwrócić uwagę, by przed badaniem badany rozpiął pod szyją koszulę, poluzował krawat oraz nie wstrzymywał oddechu.
JAK WYGLĄDA I NA CZYM POLEGA BADANIE?
Podczas badania pacjent wygodnie siedzi z opartą brodą i czołem o wsporniki urządzenia.
W aparacie pojawia się jasny punkt, na który badany powinien patrzeć przez cały czas trwania badania. Następnie osoba badająca prosi pacjenta, aby nie ruszał się i nie mrugał przez kilka sekund, w trakcie których wykonywane są trzy pomiary w każdym oku. Podczas każdego z pomiarów pacjent czuje podmuch powietrza w oko. Badanie jest bezbolesne.
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ, BY NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW?
Aby uniknąć błędów osoba badana powinna:

• nie odsuwać brody i czoła od urządzenia,
• nie ruszać głową,
• patrzeć na wskazany punkt,
• mieć rozpięta pod szyją koszulę i poluzowany krawat,
• swobodnie oddychać przez nos i nie wstrzymywać oddechu,
• nie zaciskać powiek,
• nie otwierać oczu nienaturalnie szeroko.
 

Badania i zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04