choroby oczu,podwichnięcie soczewki,zwichnięcie soczewki,Otwór w plamce LMH i MH,Epidemiczne zapalenie rogówki i spojówki,zaćma,jaskra,witrektomia,błona przedsiatkówkowa,błona nasiatkówkowa,cukrzyca powikłania oczne,podwichnięcie soczewki,iniekcje doszklistkowe,leczenie operacyjne,operacja okulistyczna,Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90


Soczewka przymocowana jest do ciała rzęskowego delikatnymi włóknami. Jeżeli oko dozna urazu, może dojść do zerwania aparatu więzadłowego soczewki: częściowego (podwichnięcie soczewki) lub całkowitego (zwichnięcie soczewki do komory przedniej oka lub ciała szklistego).
Soczewka może być przemieszczona również w niektórych zespołach chorobowych, na przykład w zespole Marfana czy homocystynurii.

Badania i zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04