Opis zabiegów,co to jest zaćma,zabieg,usunięcie zaćmy,usuwanie,objawy,metoda fakoemulsyfikacji,witrektomia

 

Co to jest zaćma?

 

Zaćma, czyli katarakta, to bezbolesna choroba oczu. Polega ona na postępującym mętnieniu soczewki oka, którego skutkiem jest stopniowe pogarszanie się widzenia. Zaćma może objawiać się jako: zamglone widzenie, rozszczepianie się światła czy zaburzenia widzenia barw.
Wyróżnia się także tzw. zaćmę cukrzycową (jej przyczyną są zaburzenia metaboliczne) oraz zaćmę pourazową. W przypadku zaćmy pourazowej zmętnienia soczewki spowodowane są urazami oka lub głowy. Spotykana jest również zaćma wrodzona: dziecko rodzi się z mętną soczewką lub soczewka mętnieje w kilka lub kilkanaście lat od momentu urodzenia.

 

Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

 

Zaćmę usuwa się metodą fakoemulsyfikacji za pomocą ultradźwięków (czasem mylonych przez niektórych pacjentów z laserem). Zmętniałą soczewkę rozbija się ultradźwiękiem na kawałeczki a resztki odsysa z oka. Po oczyszczeniu torebki wszczepia się sztuczną soczewkę. Operację zaćmy wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Rany uszczelnia się bez użycia szwów. Na drugi dzień po operacji podczas badania kontrolnego pacjentowi zostają zlecone krople w celu zabezpieczenia przed wystąpieniem zakażeń lub obrzęków pooperacyjnych. Podczas tego badania wyznaczana jest również wizyta kontrolna.

 

Jaskra

Leczymy jaskrę nieoperacyjnie, podając krople do oczu. W przypadkach, w których wskazana jest operacja, wykonujemy trabekulektomię lub stosujemy zastawki. Od roku 1991 mamy także pełną możliwość leczenia laserowego: SLT, irydektomia.

 

Witrektomia

 

Witrektomia tylna przez część płaską ciała rzęskowego to operacja mikrochirurgiczna stosowana w leczeniu schorzeń siatkówki i ciała szklistego.

Witrektomię stosuje się w leczeniu schorzeń takich jak:

 • odwarstwienie siatkówki,
 • retinopatia cukrzycowa,
 • urazy gałki ocznej,
 • krwotoki do komory ciała szklistego,
 • otwory w plamce,
 • błony nasiatkówkowe i podsiatkówkowe,
 • powikłania po wcześniejszych operacjach okulistycznych.

Operacja przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym  wspomaganym farmakologicznie. W trakcie zabiegu wykonywane są 3 linijne wejścia w ścianie gałki ocznej o długości od 0,5 do 1,  0 mm, 4 mm od rąbka rogówki, przez które wprowadzane są do oka narzędzia chirurgiczne, a także substancje niezbędne podczas wykonywanego zabiegu. Substancje te to (w zależności od przyczyn i wskazań):

 • jałowy płyn,
 • przefiltrowane powietrze,
 • gaz rozprężający wskazany zwykle w przypadkach wymagających przedłużonej tamponady - po jego podaniu konieczne może być przebywanie w wymuszonej pozycji np. głowa pochylona, czy leżenie we wskazany sposób,
 • olej silikonowy.

W niektórych przypadkach istnieje konieczność jednoczasowego usunięcia soczewki i wszczepienia sztucznej, jeśli taka procedura nie została przeprowadzona wcześniej.