Witrektomia,technika odwróconego płatka, prof. Nawrocki,oscary okulistyczne,otwór w plamce,błony nasiatkówkowe,wylewy podplamkowe,zespół trakcji szklistkowo-plamkowych,odwarstwienia siatkówki,wylew krwi do ciała szklistego,powikłania oczne cukrzycy,powikłania oczne zakrzepów,podwichnięte soczewki,obrzęk plamki,zakrzep żył siatkówki,leczenie operacyjne,operacja okulistyczna,kontakt Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90

WITREKTOMIA W PRZEBIEGU SKOMPLIKOWANEGO ODWARSTWIENIA SIATKÓWKI

Prof. Nawrocki jako jeden z pierwszych wprowadził technikę witrektomii do polskiej okulistyki. Klinika „Jasne Błonia”  jest pierwszym prywatnym ośrodkiem, w którym wykonuje się witrektomię od początku istnienia, czyli od roku 1991. Do dziś wykonaliśmy ponad 2 tysiące witrektomii w leczeniu odwarstwienia siatkówki. Jesteśmy pionierami stosowania barwników, które  podczas witrektomii z powodu odwarstwienia siatkówki uwidaczniają ciało szkliste. Poprawia to wizualizację błony granicznej wewnętrznej i ułatwia jej usunięcie (Klin MBL, Rhett Buckler Award).

W uznaniu za nowatorskie podejście do leczenia odwarstwienia siatkówki za pomocą witrektomii otrzymaliśmy już 9 okulistycznych Oscarów Rhett Buckler na dorocznych zjazdach Amerykańskiego Towarzystwa Siatkówkowego (American Society of Retina Specialists).

ZOBACZ WSZYSTKIE OSCARY

  • 1 oscar okulistyczny 2019
  • 2 oscar okulistyczny 2019
  • 3 oscar okulistyczny 2017

Odwarstwienie siatkówki jest jednym z najpoważniejszych schorzeń oka i mimo zastosowania najnowocześniejszych technik operacyjnych ok. 5% osób, których to schorzenie dotknęło, może utracić wzrok w chorym oku.

Leczenie odwarstwienia siatkówki może być prowadzone z zastosowaniem metod zewnątrzgałkowych (plomby, opasania gałki ocznej), podania do oka gazu lub witrektomii.

Rodzaj zastosowanego leczenia operacyjnego zależy od wielu czynników i pozostaje w gestii lekarza leczącego.

Metody zewnątrzgałkowe, stosowane od lat 50. ub. wieku, przez kilka dziesięcioleci były podstawowym zabiegiem w leczeniu odwarstwienia siatkówki.

Możliwe jest skuteczne i trwałe wyleczenie ok. 80% chorych.

Istota operacji polega na wgłobieniu ściany gałki ocznej do środka w obszarze otworów wykrytych w siatkówce. Otwory w siatkówce albo przymraża się, albo koaguluje laserem i w ten sposób uzyskuje się zrośnięcie siatkówki z podłożem i zamknięcie otworów, co prowadzi do przyłożenia siatkówki.

Film okulistyczny OFFISS for microsurgical scleral buckling

OFFISS for microsurgical scleral buckling.

Film okulistyczny The use of different illumination

The use of different illumination | observation systems for peripheral vitrectomy.

Duże badania prowadzone (oraz opublikowane) w ostatnich latach pokazują, że każda z omówionych metod odgrywa w leczeniu istotną rolę. Często wzajemnie się uzupełniają i dlatego operujący lekarz powinien mieć doświadczenie w ich stosowaniu. Dzięki temu wybierze najodpowiedniejszą dla danego pacjenta i jego przypadku strategię leczenia.

CZAS OD UJAWNIENIA OBJAWÓW CHOROBOWYCH DO ROZPOCZĘCIA LECZENIA ODGRYWA NIEZWYKLE WAŻNĄ ROLĘ. PODOBNIE JAK JAKOŚĆ PIERWSZEJ OPERACJI.

Witrektomia w leczeniu odwarstwienia siatkówki polega na możliwie kompletnym usunięciu ciała szklistego. Aby to wykonać, potrzebne jest zastosowanie barwników, które uwidocznią ciało szkliste. Wielu lekarzy usuwa błonę graniczną wewnętrzną siatkówki, co z jednej strony potwierdza usunięcie ciała szklistego, ale również stanowi profilaktykę rozwoju proliferacji na powierzchni siatkówki. Te proliferacje mogłyby być przyczyną niepowodzeń w późniejszym okresie po operacji. Podczas zabiegu ważne jest znalezienie wszystkich otworów siatkówce, by zamknąć je od środka poprzez przytwierdzenie siatkówki do podłoża. Zabieg kończy podanie do oka gazu lub oleju silikonowego.

  • prof. dr hab. n. med. ZOFIA ANNA NAWROCKA
  • dr n. med. KRZYSZTOF DZIĘGIELEWSKI
  • prof. dr hab. n. med. JERZY NAWROCKI
  • dr n. med. ZBIGNIEW PIKULSKI

Badania i zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04