Odłączenie tylne ciała szklistego,laserokoagulacja,błyski w oku, męty w oku,choroby oczu,leczenie operacyjne,witrektomia,zaćma,operacja okulistyczna,Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90


Ciało szkliste to galaretowata substancja przypominająca konsystencją białko jaja kurzego, wypełniająca przestrzeń od siatkówki do soczewki. Utrzymuje gałkę oczną w prawidłowym napięciu, przytwierdzając siatkówkę do podłoża.

odłączenie ciała szklistego

Wraz z wiekiem szklistka się kurczy. Może to prowadzić do odłączenia ciała szklistego od siatkówki. W procesie tym kurczące się ciało szkliste może oddziaływać na siatkówkę mechanicznie (pociągać ją), czego skutkiem może być obserwowanie przez pacjenta błysków w polu widzenia. Błyski te są zauważane również w nocy lub po zamknięciu powiek. Mogą one towarzyszyć procesowi odłączania tylnego ciała szklistego, ale mogą być również objawem zapowiadającym powstanie otworu w siatkówce. W większości przypadków ostateczne odłączenie tylne ciała szklistego powoduje powstanie dużego mętu, zwykle w kształcie pierścienia.
Pojawienie się otworu w siatkówce wymaga natychmiastowej laserokoagulacji. Niewykonanie laserokoagulacji brzegów otworu w odpowiednim momencie prowadzi do odwarstwienia siatkówki. Odwarstwienie siatkówki wymaga wykonania zabiegu operacyjnego (szybko), ponieważ w konsekwencji powoduje utratę wzroku.

oblaserowany otwór w siatkówce

PAMIĘTAJ! Jeżeli zaobserwujesz błyski lub męty przed okiem, jak najszybciej zgłoś się do okulisty!

Badania i zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04