Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, personel Kliniki Okulistycznej "Jasne Błonia" został zaszczepiony przeciwko COVID-19. To poważny krok w stronę normalności, na którą wszyscy tak bardzo czekamy!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną robimy wszystko wg zaleceń GIS w celu ochrony zdrowia zarówno pracowników, jak i pacjentów Kliniki Jasne Błonia. W związku z tym wprowadzone zostały następujące zamiany w pracy:

1. Nie przyjmujemy pacjentów:
• z objawami przeziębienia (kaszel, gorączka i inne objawy infekcji dróg oddechowych),

• przebywających w ostatnich 2 tygodniach za granicą,
• kontaktujących się w ciągu ostatnich 2 tygodniach z osobami w trakcie kwarantanny lub objętymi nadzorem epidemiologicznym Sanepidu.

2. W celu ochrony naszych pracowników oraz pacjentów rejestracja została oddzielona od poczekalni szybą.

3. Stworzony został punkt kontroli epidemiologicznej, w którym mierzymy temperaturę, przeprowadzamy wywiad z pacjentem, dezynfekujemy ręce pacjenta oraz wyposażamy go w maseczkę.

4. Przyjmowani będą pacjenci tylko w nagłych i pilnych przypadkach, po uzgodnieniu telefonicznym.

5. Prosimy, aby pacjenci przyjeżdżali dokładnie na wyznaczoną godzinę.

6. Prosimy, aby do Kliniki Jasne Błonia nie wchodziły osoby towarzyszące (chyba że nie pozwala na to stan zdrowia pacjenta).

7. Prosimy, aby pacjenci nie zbliżali się do personelu na odległość mniejszą niż 2 m, oczywiście poza niezbędnym badaniem lekarskim lub pielęgniarskim.

8. Prosimy, aby pacjenci zachowali bezpieczną odległość również między sobą.

9. Wizyty umawiane są tylko telefonicznie. Prosimy nie przychodzić do poradni i kliniki w celu osobistego umówienia wizyty.

10. Prosimy o częste mycie rąk.

11. Rozpoczęliśmy świadczenie usług telemedycznych po numerem telefonu: 695 720 300, w godz. 9-18.

12. We wszystkich sprawach jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 42 611 04 04.

Z poważaniem
Zespół Kliniki Jasne Błonia

Praktyka okulistyczna a koronawirus

23.03.2020

Praktyka okulistyczna a koronawirus — jak zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem zarówno u lekarza, jak i pacjenta.


W obliczu pandemii koronowariusa, lekarze okuliści powinni podjąć wszelkie środki w celu takiego przygotowania gabinetu do przyjmowania pacjentów, aby zminimalizować ryzyko zakażenia.
1. Kluczem jest komunikacja — należy zidentyfikować pacjentów, którzy mogli być narażeni na zakażenie i odpowiednio przełożyć terminy wizyt. Z pacjentami należy przeprowadzać telefoniczny wywiad epidemiologiczny oraz poinformować ich o procedurach przeciwepidemicznych wdrożonych w gabinecie. Personel medyczny również powinien dostać konkretne instrukcje. Wizyty przedstawicieli medycznych powinny być maksymalnie ograniczone lub całkowicie wstrzymane. Jeśli spotkanie musi się odbyć, oni również powinni być poinformowani o wszelkich procedurach wdrożonych w gabinecie.
Wszystkie instrukcje i procedury powinny być zamieszczone na stronach internetowych gabinetu, można rozsyłać maile w tej sprawie. Pomocne mogą być również media społecznościowe.
2. Procedury stosowane przez cały personel i lekarzy powinny obejmować:
• kontrolę telefoniczną stanu pacjentów
• odpowiednio ustawiony grafik wizyt
• kontrolę pacjentów przychodzących na wizyty
• sprzątanie oraz dezynfekcję korytarzy i gabinetów
• oznaczenia korytarzy i gabinetów dla chorych
• mycie i dezynfekcję rąk
• noszenie maseczek i stosowanie innych środków ochrony
• zalecenia dla personelu i lekarzy, którzy są chorzy
3. Procedura kontroli telefonicznej pacjentów powinna zawierać kluczowe pytania:
• Czy pacjent ma problemy z oddychaniem? Czy ma gorączkę lub kaszel?
• Czy pacjent odbywał ostatnio podróże zagraniczne?
• Czy pacjent miał bezpośrednie kontakty z kimś, kto w ostatnim czasie podróżował za granicę?
• Czy pacjent miał bezpośredni kontakt z osobą zarażoną koronawirusem lub co do której jest takie podejrzenie?
4. Procedury umawiania pacjentów powinny zawierać:
• odwołanie niepilnych wizyt i badań
• odwołanie wizyt pacjentów z problemami oddechowymi, gorączką, wracających z krajów objętych epidemią lub którzy mieli bezpośredni kontakt z osobą zarażoną koronawirusem lub co do której jest takie podejrzenie
• przed wejściem pacjentów do poczekalni należy:
- zapytać ich o problemy z oddychaniem i kaszel
- zapytać , czy wrócili w ciągu ostatnich dwóch tygodni z krajów objętych epidemią
- zapytać , czy mieli bezpośredni kontakt z osobą zarażoną koronawirusem lub co do której jest takie podejrzenie
- zmierzyć im temperaturę
W przypadku twierdzącej odpowiedzi na którekolwiek z pytań lub wykazania podczas pomiaru podwyższonej temperatury ciała, pacjent powinien być odesłany do domu i skierowany do odpowiednich służb kontroli epidemiologicznej.
5. Wprowadzenie procedury badania pacjentów potencjalnie zarażonych koronawirusem, którzy wymagają pilnej konsultacji okulistycznej:
• użycie środków ochronnych, tj. maska, rękawiczki, przyłbica
• wyposażenie pacjenta w maskę, izolacja pacjenta
• dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń po skończonej wizycie/badaniu

Źródło: https://www.aao.org/multimedia-detail/coronavirus-preparedness-ophthalmic-practice

Informacje dla Pań salowych

23.03.2020

Bardzo dziękujemy, że w obecnej sytuacji zdecydowały się Panie z nami pracować. Wasza praca jest niezwykle ważna - między innymi dzięki Wam jesteśmy w stanie zapewnić pacjentom opiekę i leczenie, które może uchronić ich przed ślepotą. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
Musimy mieć na uwadze bezpieczeństwo naszych pacjentów, nas samych, ale również Wasze. Dlatego bardzo prosimy, aby zastosować się do poniższych zaleceń. Ich przestrzeganie pomoże uchronić nas i Was przed potencjalnym zarażeniem koronawirusem.

1. należy bezwzględnie stosować się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia dotyczących zachowania w czasie ogłoszonego w Polsce stanu epidemicznego
2. nie należy dotykać twarzy
3. kolejność zakładania odzieży ochronnej w pracy: maseczka, czepek, fartuch ochronny, rękawiczki
4. technika zakładania i dezynfekcji maseczki:
• należy założyć maseczkę i dopasować ją do twarzy
• należy myć ręce przez 30 sekund
• po zakończonej pracy należy zdjąć maseczkę, dokładnie zdezynfekować ją spirytusem, odłożyć w miejsce niedostępne dla innych i myć ręce przez 30 sekund
5. po zakończonej pracy i zdezynfekowaniu maseczki należy wziąć prysznic, umyć włosy, wysuszyć je i dopiero można iść do domu
6. codziennie należy zmieniać bieliznę i odzież
7. podczas przeprowadzania pacjentów na zastrzyki - jeśli nie ma absolutnej konieczności - nie należy dotykać pacjentów
8. w przypadku zauważenia, że pacjent ma objawy przeziębienia — należy to natychmiast zgłosić lekarzowi
9. gabinety i urządzenia powinny być dezynfekowane po każdym pacjencie, a dezynfekcja powinna odbywać się w jednorazowych rękawiczkach
10. do dezynfekcji powinno używać się alkoholu (co najmniej 70%) lub rozcieńczonego wybielacza (5 łyżek wybielacza na około 3,8 litra wody)

Podziękowania dla pracowników

23.03.2020

Drogie Panie,

bardzo dziękujemy, że w obecnej sytuacji zdecydowały się Panie z nami pracować, choć zdajemy sobie sprawę, że nie była to decyzja łatwa. Chcemy, żeby wiedziały Panie, że Wasza praca jest niezwykle ważna - między innymi właśnie dzięki Wam jesteśmy w stanie zapewnić pacjentom właściwą opiekę i leczenie, które może uchronić ich przed ślepotą.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo w rejestracji zamontowany został ekran ochronny. Każda z Was otrzyma maski, rękawiczki i czepki ochronne.
Zdrowie Wasze i Waszych bliskich jest bardzo ważne, dlatego pamiętajcie o przestrzeganiu zasad higieny (codzienna higiena i codzienne mycie włosów) i wszystkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia dotyczących zachowania w czasie ogłoszonego w Polsce stanu epidemicznego.
Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękujemy.
Zarząd Kliniki Jasne Błonia

Szanowni Państwo, drodzy Pacjenci

20.03.2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną robimy wszystko wg zaleceń GIS w celu ochrony zdrowia zarówno pracowników, jak i pacjentów Kliniki Jasne Błonia.
W związku z tym wprowadzone zostały następujące zamiany w pracy:

1. Nie przyjmujemy pacjentów:
• z objawami przeziębienia (kaszel, gorączka i inne objawy infekcji dróg oddechowych),
• przebywających w ostatnich 2 tygodniach za granicą,
• kontaktujących się w ciągu ostatnich 2 tygodniach z osobami w trakcie kwarantanny lub objętymi nadzorem epidemiologicznym Sanepidu.
2. W celu ochrony naszych pracowników oraz pacjentów rejestracja została oddzielona od poczekalni szybą.
3. Stworzony został punkt kontroli epidemiologicznej, w którym mierzymy temperaturę, przeprowadzamy wywiad z pacjentem, dezynfekujemy ręce pacjenta oraz wyposażamy go w maseczkę.
4. Przyjmowani będą pacjenci tylko w nagłych i pilnych przypadkach, po uzgodnieniu telefonicznym.
5. Prosimy, aby pacjenci przyjeżdżali dokładnie na wyznaczoną godzinę.
6. Prosimy, aby do Kliniki Jasne Błonia nie wchodziły osoby towarzyszące (chyba że nie pozwala na to stan zdrowi pacjenta).
7. Prosimy, aby pacjenci nie zbliżali się do personelu na odległość mniejszą niż 2 m, oczywiście poza niezbędnym badaniem lekarskim lub pielęgniarskim.
8. Prosimy, aby pacjenci zachowali bezpieczną odległość również między sobą.
9. Wizyty umawiane są tylko telefonicznie. Prosimy nie przychodzić do poradni i kliniki w celu osobistego umówienia wizyty.
10. Prosimy o częste mycie rąk.
11. Rozpoczęliśmy świadczenie usług telemedycznych po numerem telefonu: 695 720 300, w godz. 9-18.
12. We wszystkich sprawach jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 42 611 04 04.
Z poważaniem
Zespół Kliniki Jasne Błonia

W celu uzyskania teleporady prosimy dzwonić na numer 695 720 300, w godzinach 9.00-18.00

Najnowsze zalecenia dla okulistów

20.03.2020

Z powodu pandemii COVID-19, uważa się, że niezbędne jest, aby wszyscy okuliści natychmiast zaprzestali leczenia w przypadkach innych niż pilne i nagłe.

Żyjemy i - jako lekarze - leczymy teraz w absolutnie odmiennej rzeczywistości medycznej - szybko ewoluującej wirusowej pandemii, która - jeśli nie zostanie zahamowana - zabije dziesiątki milionów ludzi na całym świecie. Eksperci do spraw zdrowia publicznego zgadzają się, że musimy zrobić dwie rzeczy w trybie pilnym.
Po pierwsze, musimy zmniejszyć ryzyko przenoszenia wirusa SARS-CoV-2 z człowieka na człowieka i zahamować tempo rozwoju nowych zakażeń. Tylko w ten sposób możemy „spłaszczyć krzywą” i sprawić, że nie zabraknie łóżek szpitalnych, łóżek na OIOMach, respiratorów i ECMO.
Po drugie, powinniśmy jako społeczeństwo skierować zapasy jednorazowych środków higienicznych do szpitali, w których są najbardziej potrzebne.
COVID-19 występuje już w każdym województwie a liczba nowych przypadków rośnie z godziny na godzinę. Ważne jest, abyśmy jako lekarze i jako odpowiedzialni członkowie społeczeństwa robili co w naszej mocy, aby ograniczyć przenoszenie się wirusów i zwiększyć zdolność naszego systemu do opieki nad osobami wymagającymi hospitalizacji z powodu tej choroby.
W związku z tym zaleca się, aby wszyscy okuliści zapewniali leczenie tylko w pilnych i nagłych przypadkach. Zalecenie obejmuje zarówno wizyty, jak zabiegi chirurgiczne.
„Pilność” przypadku zależy od osądu lekarza, który zawsze musi brać pod uwagę zarówno okoliczności medyczne, jak i społeczne pacjenta.
Każdy z nas ponosi społeczną odpowiedzialność za to, by nie stać się nosicielem potencjalnie śmiertelnej choroby, na którą obecnie nie ma powszechnie dostępnego leczenia czy szczepionki.
Wszystkie pozostałe czynniki - biznes, finanse, codzienne niedogodności itp. - powinny zejść na plan dalszy.
To kryzys egzystencjalny. Jako lekarze musimy na to zareagować i wspierać naszych współpracowników i nasze społeczności.

źródło: https://www.aao.org/headline/new-recommendations-urgent-nonurgent-patient-care

 

Ryzyko związane z COVID-19 dla okulistów i pacjentów

20.03.2020

Z powodu pandemii COVID-19, uważa się, że niezbędne jest, aby wszyscy okuliści natychmiast zaprzestali leczenia w przypadkach innych niż pilne i nagłe.

Według WHO podczas wcześniejszych wybuchów epidemii wirusów typu SARS, przenoszenie się wirusa z człowieka z człowieka odbywało się drogą kropelkową lub przez wydzieliny, co sugeruje, że sposób przenoszenia COVID-19 może być podobny. Według stanu na 14 lutego 2020 r. 1716 pracowników służby zdrowia w Chinach zostało zarażonych COVID-19 i 6 z nich umarło.
Jednym z nich był dr Li Wenliang, okulista z Wuhan Central Hospital, który zachorował, zarażając się od pacjentki z bezobjawową jaskrą. Pojawiły się niepotwierdzone doniesienia sugerujące, że można się zarazić od pacjentów z zakażeniem subklinicznym - drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt z wydzielinami zakażonych pacjentów. Niektóre doniesienia sugerują, że jeśli nie zostaną użyte żadne środki ochrony, wirus może się przedostać do spojówki i powodować zakażenie. Dlatego bliskość okulistów i pacjentów podczas badania lampą szczelinową lub oftalmoskopem może stanowić ryzyko zakażenia dla okulistów.
Zaskakujący może być również fakt, iż zapalenie spojówek, choć niezbyt często, może być pierwszym objawem COVID-19, jeszcze zanim pojawią się inne objawy, takie jak kaszel i gorączka. Zaleca się, aby okuliści podczas badania pacjentów z zapaleniem spojówek i z objawami ze strony układu oddechowego oraz historią międzynarodowych podróży nosili maski i specjalne osłony chroniące oczy. Ponadto w 2003 r. koronawirus SARS został wyizolowany z próbek łez pacjentów zarażonych SARS i możliwe jest, że nowy koronawirus może być również obecny we łzach pacjentów z COVID-19.
Większość klinik okulistycznych jest bardzo zatłoczona głównie przez pacjentów w starszym wieku, a to oni są najbardziej narażeni na ostrzejszy przebieg infekcji COVID-19, a na nawet śmierć. Ponadto, z uwagi na fakt, że na wizytę okulistyczną składa się wiele badań, tj. badanie ostrości wzroku, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, rozszerzenie źrenic itp., często wizyta w klinice bardzo się przedłuża. Wszystkie te czynniki potencjalnie zwiększają ryzyko zakażenia krzyżowego między pacjentami i pracownikami służby zdrowia.