Jaskra,ciśnienie wewnątrzgałkowe,leczenie laserowe,irydektomia,trabekulektomia,choroby oczu,leczenie operacyjne,zaćma,witrektomia,operacja okulistyczna,Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90


Jaskra

Nie lekceważ JASKRY! To podstępna choroba, która zaczyna się bezobjawowo. Może prowadzić do nieodwracalnej utraty widzenia. Wczesne wykrycie i leczenie pozwala uratować wzrok. Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka?

Jak podają statystyki, jaskra to na świecie problem około 70 milionów osób. W Polsce dotyka około 800 tysięcy. Leczy się około dziesięciu procent. Nieleczona jaskra prowadzi do stopniowego uszkodzenia nerwu wzrokowego i w konsekwencji do całkowitej utraty widzenia.

Wczesne wykrycie i leczenie jaskry może uratować Twój wzrok!

Pod nazwą „jaskra” kryje się grupa chorób, w postępujący sposób wiodących do zaniku tarczy nerwu wzrokowego. To w konsekwencji daje ubytki w polu widzenia, powoduje pogarszanie ostrości wzroku, a nawet jego utratę.

CZYNNIKI RYZYKA JASKRY

 1.  Przede wszystkim jest nim podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe.

• Granice tak zwanego zbyt wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego ustala się indywidualnie dla każdego. W przypadku młodych, zdrowych ludzi niemających predyspozycji do jaskry i obciążenia genetycznego granice te są znacznie wyższe. U osób genetycznie obciążonych jaskrą, ludzi w starszym wieku i obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi jest inaczej.

• Kiedyś ciśnienie na poziomie 21 mmHg uznawano za graniczne i wszystkie wartości powyżej tej normy traktowano jako jednoznaczny objaw jaskry. Obecnie dzięki pojawieniu się bardzo wysokiej klasy aparatury, wiemy, że dla pewnej grupy osób są to wartości prawidłowe i nie wymagają leczenia.

  PAMIĘTAJ! 

Jaskry nie rozpoznaje się jedynie na podstawie wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego.

• O tym, jaka wartość jest dla danej osoby bezpieczna, może orzec tylko lekarz, który wykonał również szereg innych badań, takich jak: pole widzenia , pole niebiesko-żółte, HRT, pomiar kąta przesączania, SOCT jaskrowe, pachymetria (badanie grubości rogówki), pomiar elastyczności rogówki, krzywa dobowa ciśnienia wewnątrzgałkowego.

POZOSTAŁE CZYNNIKI RYZYKA JASKRY

 2.   wiek powyżej 40 lat,
 3.   obciążenie rodzinne,
 4.   migrenowe bóle głowy,
 5.   niskie ciśnienie ogólne,
 6.   zimne dłonie i stopy,
 7.   wysoka krótkowzroczność lub nadwzroczność.

WYRÓŻNIAMY DWA TYPY JASKRY

•  jaskrę pierwotną,
•  jaskrę wtórną.

KLASYFIKACJA JASKRY PIERWOTNEJ

 1.   wrodzona,
 2.   dziecięca,
 3.   młodzieńcza,
 4.   otwartego kąta z wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym,
 5.   otwartego kata z niskim ciśnieniem wewnątrzgałkowym.

JASKRA WTÓRNA

może pojawić się w efekcie urazu, stanu zapalnego oka, zespołu rzekomego złuszczania torebki soczewki (PEX), w jaskrze barwnikowej, w przypadku zaćmy przejrzałej, podczas wylewu krwi do oka, w wytrzeszczu endokrynnym, na skutek zwichnięcia soczewki do komory przedniej, na skutek nowotwórstwa naczyń w obrębie kąta przesączania, po zakrzepie żyły środkowej siatkówki, w cukrzycy w wyniku stosowania leków sterydowych, w przypadku guzów wewnątrzgałkowych.
Leczenie powinno doprowadzić ciśnienie wewnątrzgałkowe do wartości, przy których nie ma postępu choroby. Pacjent musi być zdyscyplinowany i całkowicie podporządkowany zaleceniom okulisty.

LECZENIE

farmakologiczne z zastosowaniem kropli do oczu lub leczenie operacyjne, zabiegi laserowe: SLT, irydektomia.
Na efekty leczenia ogromny wpływ ma ogólny stan zdrowia pacjenta.

Badania i zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04