Iniekcje doszklistkowe,AMD,zwyrodnienie plamki związane z wiekiem,choroby oczu,zaćma,leczenie operacyjne,witrektomia,operacja okulistyczna,Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90

Nasi lekarze jako jedni z pierwszych od 2006 roku stosują leczenie zastrzykami do oka, podając znieczulenie kroplowe, które jest wystarczające. Aby leczenie AMD było skuteczne, niezbędne są sterylne warunki i dlatego iniekcje doszklistkowe wykonujemy na sali operacyjnej.

AMD starcze zwyrodnienie plamki   |   zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

  • 1 AMD wysiękowe SS-OCT
  • 2 AMD wysiękowe SS-OCT
  • 4 AMD wysiękowe SS-OCT
  • 3 AMD wysiękowe SS-OCT

AMD wysiękowe, obraz SS-OCT

AMD do niedawna było schorzeniem nieuleczalnym. Leczenie laserowe (możliwe od wielu lat) stosowano jedynie w nielicznych przypadkach. Zwykle powodowało uszkodzenie siatkówki i pogorszenie widzenia. Celem leczenia było ograniczenie utraty widzenia. Wprowadzona później terapia fotodynamiczna to nieco delikatniejsza metoda leczenia laserowego. Wyniki leczenia mierzono zwolnieniem procesu utraty widzenia.

Przedstawienie skuteczności leku bewacizumab w leczeniu AMD na Zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Specjalistów Siatkówkowych w 2005 stanowiło przełom. Lek ten stał się w krótkim czasie podstawowym lekiem w leczeniu AMD. Po raz pierwszy pacjenci z AMD uzyskali nadzieję na utrzymanie widzenia. Leczenie polegało na wielokrotnych wstrzyknięciach leku do ciała szklistego. Jednak kolejny lek pegaptanib (Macugen®) wprowadzony do leczenia AMD w 2006 r. nie zdobył sobie już tak szerokiego uznania. Później wprowadzony lek ranibizumab (Lucentis) okazał się bardziej skuteczny, jednak z wielu powodów nie wyparł bewacizumabu (Avastin®). Leki te są przeciwciałami przeciwko naczyniowemu czynnikowi wzrostu. Wielośrodkowe badania porównawcze leku bewacizumab (Avastin®) i ranibizumab (Lucentis®) prowadzone w USA i kilku krajach europejskich nie wykazały istotnych różnic. W ostatnim czasie wprowadzono nowy lek, który jest białkiem blokującym receptory VEGF – flibercept (Eylea®). Być może będzie alternatywą dla tych pacjentów, u których dotychczasowe leczenie nie było w pełni skuteczne. Dodatkowo sugeruje się, że inne leki stosowane w połączeniu z w/w wymienionymi mogą ograniczać liczbę zastrzyków. W badaniach i przygotowaniu są kolejne leki.

Badania i zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04