dr n. med. Zbigniew Pikulski,specjalista chorób oczu,okulista,operacja zaćmy,witrektomia,laserokoagulacja siatkówki,cukrzycowe powikłania oczne

dr n. med. Zbigniew Pikulski


dr Zbigniew Pikulski, specjalista chorób oczu,
współzałożyciel Kliniki „Jasne Błonia”
Przeprowadził około 20 tysięcy operacji zaćmy, blisko 1000 witrektomii, ponad 30 tysięcy laserokoagulacji siatkówki (w tym 80 procent w przebiegu powikłań ocznych cukrzycy), ponad 10 tysięcy YAG - kapsulotomii wykonywanej w związku ze zmętnieniem tylnej torby soczewki po operacji zaćmy. Ma na koncie wiele wystąpień na kongresach naukowych, wykłady we Francji, Niemczech, we Włoszech, Szwecji, na Węgrzech, w Grecji.
Doktor Zbigniew Pikulski urodził się 10 marca 1962 roku w Łowiczu. Do szkoły chodził w Łodzi.(Szkoła Podstawowa nr 46 - ukończona w 1977 roku i III Liceum Ogólnokształcące – 1981). Dyplom na Wydziale Lekarskim łódzkiej Akademii Medycznej otrzymał w roku 1989.
W roku 1990 rozpoczyna pracę w Klinice Chorób Oczu AM w Łodzi na stanowisku młodszego asystenta na etacie PSK.
W 1993 roku uzyskał grant naukowy w ramach IV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego - za serię prac poświęconych leczeniu ocznych powikłań cukrzycowych - co było inspiracją do rozwijania zawodowej aktywności. Rok1994 to zaliczenie egzaminu na I stopień specjalizacji z zakresu okulistyki, przyjęcie do Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, oraz przyjęcie do Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft.
W następnym roku, za pracę pod tytułem „Prognosis of perforating eye injuries with Intraocular foreign bodies”, otrzymuje grant przyznany przez Komitet Naukowy X Kongresu Europejskiego Towarzystwa Naukowego. Zostaje przyjęty do Sekcji Retinologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. W 1996 roku obejmuje stanowisko asystenta w Katedrze Chorób Oczu Akademii Medycznej w Łodzi.
Rok 1997 to uzyskanie stopnia naukowego - obrona rozprawy „Czynniki rokownicze po urazach przenikających ciałem obcym obejmujących tylny odcinek gałki ocznej”. Ponadto z wyróżnieniem zdał egzamin na II stopień specjalizacji z zakresu okulistyki. Otrzymuje także grant - od Komitetu Naukowego XI Kongresu Europejskiego Towarzystwa Naukowego - za pracę „Timing of vitrectomy after penetrating injuries with foreign bodies involving posterior segment of the eye”. W roku 1998 dr Zbigniewowi Pikulskiemu grant, za pracę „Results after treatment of the intra- and subretinal foreign bodies”, przyznaje Komitet Naukowy XXVIII Międzynarodowego Kongresu Okulistycznego, a w następnym roku Komitet Naukowy XIII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Naukowego - za pracę „Prognosis in management of intraretinal foreign bodies. Long term observations”. W roku 2000 zostaje przyjęty do American Academy of Ophthalmology.
Do zawodowych wydarzeń roku 2001 należą m.in.: mianowanie na stanowisko adiunkta w Katedrze Chorób Oczu Akademii Medycznej w Łodzi, przyjęcie do European Vitreo-Retinal Society, przyznanie grantu naukowego przez Society of European Ophthalmologists (SOE),
W 2002 roku rozpoczął pracę w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia”.
Szeroko zakrojoną aktywność medyczną dr Zbigniew Pikulski skutecznie łączy z pasjami pozazawodowymi (muzyka lat 60-tych i 70-tych, golf, w którym również odnosi sukcesy, podróże). Szczególną pozycję wyznacza życiu rodzinnemu.
  • dr Zbigniew Pikulski okulista
  • dr Zbigniew Pikulski okulista
  • dr Zbigniew Pikulski okulista