dr n. med. Krzysztof Dzięgielewski


dr n. med. Krzysztof Dzięgielewski
specjalista chorób oczu
współzałożyciel Kliniki „Jasne Błonia”
Urodził się 6 Maja 1961 roku. Dyplom lekarza uzyskał po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi w 1987 roku. Zaraz po studiach rozpoczął pracę w Klinice Chorób Oczu, gdzie pracował na stanowiskach asystenta stażysty, asystenta, starszego asystenta i adiunkta, łącząc pracę dydaktyczną i naukową z pracą zawodową okulisty. Już w trakcie specjalizacji rozpoczął współpracę z diabetologami, prowadząc przykliniczną poradnię retinopatii cukrzycowej – tworząc modelowy schemat opieki nad chorymi na cukrzycę. Pracę z chorymi na cukrzycę kontynuował w latach 1990-2004 w Wojewódzkiej Poradni Chorób Metabolicznych i Przemiany Materii przy szpitalu Miejskim im. Pirogowa. W latach 1990-1992 zajmował się również opieką okulistyczną nad ciężarnymi z cukrzycą. Współpracował także ze Stowarzyszeniem Diabetyków Polskich, prowadząc liczne wykłady dla diabetyków upowszechniające wiedzę na temat retinopatii cukrzycowej oraz prowadząc badania przesiewowe w kierunku retinopatii. Działalność ta została nagrodzona przyznaniem Brązowego Krzyża Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W trakcie specjalizacji, w miarę zdobywania kolejnych umiejętności, rozpoczął wykonywanie zabiegów chirurgicznych w leczeniu jaskry, zaćmy i odwarstwienia siatkówki. Po uzyskaniu specjalizacji drugiego stopnia z okulistyki został konsultantem Szpitala Klinicznego Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie w sposób szczególny zajął się opieką nad wcześniakami leczonymi w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej – prowadząc diagnostykę najmniejszych pacjentów oraz przeprowadzając zabiegi krioterpii w przypadku retinopatii wcześniaków. Oprócz kształcenia się w kraju, dzięki stypendium Fundacji Janineum z Wiednia odbył w 1994 i 1995 dwumiesięczne staże w Klinice Okulistycznej AKH w Wiedniu, mając za opiekunów Profesorów: Michaelę Velikay-Parel, Andreasa Wedricha, Ruperta Menapace i Anselma Skorpika. W latach 1997, 1998 i 1999 odbył miesięczne staże w Klinice Rudolfstiftung Krankenhaus w Wiedniu, kierowanej przez Profesor Sabine Binder. W latach 2000 i 2004 odbył tygodniowe staże w Tagesklinik Krankenhaus w Bremie pod opieką Profesora Klausa Lucke i Profesor Silvii Bopp.
W 1993 roku uzyskał specjalizację drugiego stopnia z okulistyki, a w 1994 tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy „Ocena czynników wpływających na wyniki witrektomii z powodu powikłań retinopatii cukrzycowej”. Promotorem pracy był Profesor Jerzy Nawrocki.
Jest autorem i współautorem 29 prac opublikowanych w czasopismach w Polsce i za granica, autorem 40 prac prezentowanych na licznych zjazdach naukowych w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Amerykańskiej Akademii Okulistycznej, niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego i Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Witreoretinlnych. Bierze udział w licznych międzynarodowych badaniach klinicznych.
W latach 19987-2004 pracował w Klinice Chorób Oczu Akademii Medycznej/Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2001 roku współtworzył (wraz doktor Zofią Nawrocką, profesorem Jerzym Nawrockim, doktorem Zbigniewem Pikulskim oraz Żoną – doktor Małgorzatą Dzięgielewską) Klinikę Okulistyczną Jasne Błonia, która od 2004 roku stała się jego jedynym miejscem działalności chirurgicznej. Od 1990 prowadzi również Prywatny Gabinet Okulistyczny. Od 2015 roku do Zespołu Kliniki dołączyła również córka, Dobromiła.
Oprócz zainteresowań zawodowych pasjonuje się muzyką operową, malarstwem i podróżami. Może z powodzeniem oprowadzać po Wiedniu, Rzymie, Wenecji czy Florencji.
 
  • dr n. med. KRZYSZTOF DZIĘGIELEWSKI
  • dr n. med. KRZYSZTOF DZIĘGIELEWSKI