Cukrzyca i powikłania,powikłania cukrzycowe,leczenie operacyjne,zaćma,witrektomia,choroby oczu,operacja okulistyczna,Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90


POWIKŁANIA OCZNE W PRZEBIEGU CUKRZYCY

Powikłania cukrzycowe stanowiły w latach dziewięćdziesiątych dla okulistów główne wskazanie do witrektomii.
Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku leczymy operacyjnie powikłania cukrzycowe w Polsce. Do dziś wykonaliśmy ponad 5 tysięcy witrektomii. Jako pierwsi na świecie przedstawiliśmy wyniki leczenia chorych z powikłaniami ocznymi cukrzycy i niewydolnością nerek leczonych dializami, a jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy technikę łączoną fakoemulsyfikacji i witrektomii w leczeniu powikłań ocznych w tej chorobie.
Już w roku 2002 zastosowaliśmy najnowsze techniki operacyjne pozwalające na obrazowanie wnętrza oka oraz śródoperacyjne stosowanie barwników w celu skuteczniejszego usuwania proliferacji cukrzycowych z powierzchni siatkówki oraz zdejmowania błony granicznej wewnętrznej. Za nowatorstwo w leczeniu powikłań ocznych cukrzycy otrzymaliśmy liczne nagrody na wielu kongresach naukowych, a nasze wyniki publikowały prestiżowe okulistyczne czasopisma. Zobacz nagrody.
Witrektomia w leczeniu powikłań ocznych cukrzycy polega także na dokładnym usunięciu ciała szklistego, choć z pewnością różni się w szczegółach.
film Vitreous surgery for proliferative diabetic retinopathy

Vitreous surgery for proliferative diabetic retinopathy.

Vitreous surgery without endoillumination for proliferative diabetic retinopathy.

Cukrzyca i wzrok

Badania i zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04