Choroba Besta,zmiany w plamce,choroby oczu,zaćma,leczenie operacyjne,witrektomia,operacja okulistyczna,Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90


Choroba Besta obraz SS OCT

Choroba Besta obraz SS-OCT

Choroba Besta obraz AF

Choroba Besta obraz AF

Choroba Besta ma charakter dziedziczny.
Zmiany w plamce pojawiają się w dzieciństwie. Rokowanie jest dość dobre. Większość chorych ma ostrość wzroku na po-ziomie 0,6 – 0,7.

 

Badania i zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04