Błony nasiatkówkowe,witrektomia,zespół pomarszczenia plamki,macular pucker,błona nasiatkówkowa,błona przedsiatkówkowa,operacja okulistyczna,Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90

ZESPÓŁ POMARSZCZENIA PLAMKI

macular pucker | błona nasiatkówkowa | błona przedsiatkówkowa

Od roku 1991 zespół pomarszczenia plamki stanowi przedmiot naszego zainteresowania. Prof. Nawrocki jako pierwszy w Polsce zastosował witrektomię w leczeniu zespołu pomarszczenia plamki (błon nasiatkówkowych).
Do dziś wykonaliśmy ponad tysiąc takich operacji. Nasz zespół w oparciu o najnowsze badania obrazowe siatkówki przedstawił nową patogenezę niepełnościennych otworów plamki i ich związek z tworzeniem się błon nasiatkówkowych.

Błona nasiatkówkowa badanie – obraz SS-OCT

WITREKTOMIA W ZESPOLE POMARSZCZENIA PLAMKI

Witrektomia polega na usunięciu ciała szklistego, a następnie błony przedsiatkówkowej i błony granicznej wewnętrznej. Na koniec operacji oko wypełnia się płynem infuzyjnym. W tym przypadku tamponadę gazem i olejem silikonowym stosuje się w razie wystąpienia powikłań śródoperacyjnych.

Film okulistyczny, Trypan blue staining for macular hole and macular pucker surgery.

  • dr n. med. ZBIGNIEW PIKULSKI
  • dr n. med. KRZYSZTOF DZIĘGIELEWSKI
  • prof. dr hab. n. med. JERZY NAWROCKI
  • prof. dr hab. n. med. ZOFIA ANNA NAWROCKA

Badania i zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04