Badania okulistyczne,choroby oczu,aparatura,angiografia fluoresceinowa AF,SOCT jaskrowe,badanie ostrości wzroku,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,badanie przedniego odcinka oka,Badanie tylnego odcinka oka,USG w projekcji A i B,pachymetria,pole widzenia,badanie Angio-OCT,angiografia Indocyjaninowa,pomiar grubości rogówki,lampa szczelinowa Haag Streit,badanie wady wzroku,autorefraktometr,badanie komórek środbłonka,mikroskopia lustrzana,NFZ,biometria optyczna,Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,metodą bezdotykowa,metoda Pascala,komputerowe badanie pola widzenia,leczenie operacyjne,operacja okulistyczna,Klinika Okulistyczna Jasne Błonia,Łódź,ul. Rojna 90


Ostrość wzroku to zdolność rozróżnienia dwóch punktów leżących blisko siebie. W badaniu ostrości wzroku do dali i bliży używamy tablic Snellena. Znaki (optotypy) w postaci liter, cyfr, haków, pierścieni, obrazków mają określoną grubość. Każdy z tych znaków oddziela przerwa o takiej samej grubości.

TABLICA SNELLENA

TABLICA SNELLENA

Badanie ostrości wzroku RZUTNIK CP-400

RZUTNIK CP-400

TABLICA Z OKULARAMI

TABLICA Z OKULARAMI

Po lewej stronie tablicy podana jest odległość, z której zdrowe oko widzi dany znak pod kątem 5 minut i jego szczegóły pod kątem 1 minuty. Wartość ostrości wzroku przedstawia stosunek odległości badanego od tablicy do odległości, z jakiej zdrowe oko widzi badany znak.
• Visus oculi dextri = Vod = ostrość wzroku oka prawego
• Visus oculi sinistri = Vos = ostrość wzroku oka lewego
• Visus oculi utriusque = Vou = ostrość wzroku obu oczu
Ostrość wzroku każdego oka ocenia się oddzielnie. W przypadku oczopląsu oceniamy ostrość wzroku również obuocznie.
Bardzo ważne jest dokładne zakrycie oka niebadanego (szczególnie dotyczy to dzieci, które mogą podglądać spod zasłonki).
Podczas badania pacjent siedzi naprzeciwko tablicy Snellena i odczytuje widziane znaki, zaczynając od największych. W przypadku, gdy pacjent nie widzi największych znaków (5/50), należy zbliżać tablicę do niego kolejno na odległość 4, 3… metrów. Jeżeli wciąż nie odczytuje znaków z tablicy, polecamy mu policzyć ilość palców pokazywanych przez badającego (Vod = liczy palce przed okiem). Jeżeli ich nie widzi, sprawdzamy u niego obecność poczucia światła. Badanie przeprowadza się w ciemnym pomieszczeniu, oświetlając oko na wprost, potem od góry, z dołu, od nosa, skroni, prosząc, by pacjent określił kierunek padającego światła.
•  Vod = poczucie światła z prawidłowym rzutowaniem
•  Vod = poczucie światła z brakiem rzutowania od nosa
•  Vod = brak poczucia światła = 0 (ślepota oka)
  PAMIĘTAJ!    W każdym przypadku nieprawidłowej ostrości wzroku należy zgłosić się do okulisty w celu ustalenia przyczyny (wada wzroku, choroby oczu, inne przyczyny chorobowe mogące wpływać na ostrość wzroku).
PAMIĘTAJ!  ZGŁOŚ LEKARZOWI JEŻELI:
•  obraz jest zamazany,
•  widzisz litery podwójnie,
•  „wypada” część liter z wyrazu,
•  widziane litery są krzywe,
•  istnieją inne nieprawidłowości w wyglądzie odczytywanych liter.

Badania i zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o., Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04