W marcu 2015 roku Klinika otrzymała certyfikaty: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 oraz ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki: leczenie szpitalne i ambulatoryjna /opieka specjalistyczna.