W związku z dynamicznym rozwojem Kliniki Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o. poszukujemy

REJESTRATORKI MEDYCZNEJ.

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy udzielanie informacji dotyczących zakresu świadczeń zdrowotnych pacjentom zgłaszających się telefonicznie, osobiście lub mailowo do placówki, zapisywanie pacjentów na wizyty w systemie rejestrowym oraz informatyczna obsługa pacjenta przez cały okres jego pobytu, a także kompletowanie dokumentacji medycznej i jej właściwa archiwizacja.

Mile widziane byłoby doświadczenie na podobnym stanowisku i znajomość programu mMedica, ale nie jest to wymóg konieczny. Od kandydata oczekujemy przede wszystkim zaangażowania i komunikatywności oraz życzliwego stosunku do pacjenta i personelu placówki. Zapraszamy osoby z wykształceniem co najmniej średnim, z umiejętnościami w zakresie obsługi pakietu Office; pracowitych i uśmiechniętych.

Oferujemy ciepłą, rodzinną atmosferę i przyjazne środowisko pracy. Pomagamy sobie nawzajem i wspieramy się w codziennych obowiązkach – w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” dbamy nie tylko o pacjenta, ale także o pracownika.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail  jasneblonia@interia.pl , w tytule wiadomości proszę podać „praca – rejestracja”.Administratorem Danych Osobowych jest Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Rojna 90, 91-134 Łódź.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Dariusz Chmielewski  iod@dgc.pl
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Klinikę Okulistyczną „Jasne Błonia” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”
Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Klinikę Okulistyczną „Jasne Błonia” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”