Poszukujemy:

PIELĘGNIARKI
INSTRUMENTARIUSZKI

Do obowiązków instrumentariuszki będzie należało każdorazowe przygotowanie sali operacyjnej do zabiegu operacyjnego oraz instrumentowanie podczas jego przebiegu, przygotowanie do dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, bielizny operacyjnej i niezbędnych materiałów, sprawdzanie ilościowe narzędzi i materiałów przed rozpoczęciem zabiegu i po jego zakończeniu, przygotowanie i podawanie właściwych leków, materiałów i płynów, dokumentowanie wykonanych zabiegów i wyników obserwacji oraz przekazywanie informacji w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Zapraszamy osoby sumienne i pracowite z aktualnym prawem wykonywania zawodu. Oczekujemy wysokiej kultury osobistej i zaangażowania; umiejętność obsługi sprzętu okulistycznego będzie dodatkowym atutem. Oferujemy umowę o pracę na pełen etat.

Osoby zainteresowane aplikacją proszone są o przysłanie CV na adres e-mail: jasneblonia@interia.pl z dopiskiem "praca - instrumentariuszka".

Poszukujemy:

OSOBY
SPRZĄTAJĄCEJ

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy codzienne sprzątanie Kliniki: czynności związane ze sprzątaniem i dekontaminacją oddziałów, bloków operacyjnych, gabinetów zabiegowych i pozostałej przestrzeni użytkowej, zgodnie z procedurą.

Od kandydata oczekujemy zaangażowania i życzliwości. Zapraszamy osoby pracowite i pogodne, chętne do nauki. Oferujemy umowę o pracę w systemie zmianowym 7:00 - 15:00 / 13:00 - 21:00.

W Klinice Okulistycznej panuje rodzinna atmosfera i koleżeńskie środowisko pracy. Pomagamy sobie i dbamy o siebie nawzajem, dlatego umiejętność odnalezienia się w zespole będzie dodatkowym atutem.

Książeczka do celów sanitarno - epidemiologicznych lub zaświadczenie o wykonanych badaniach mile widziane.

Osoby zainteresowane prosimy o umówienie się na spotkanie w rejestracji Kliniki lub pod numerem telefonu 42 611 04 04.

Administratorem Danych Osobowych jest Klinika Okulistyczna "Jasne Błonia" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Rojna 90, 91-134 Łódź.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Dariusz Chmielewski  iod@dgc.pl
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Klinikę Okulistyczną "Jasne Błonia" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji."
Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Klinikę Okulistyczną "Jasne Błonia" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska."