●    BUDOWA OKA

 ●    AMD

●  BŁONA PRZEDSIATKÓWKOWA
●  CENTRALNA SUROWICZA RETINOPATIA (CSR)
●  CHOROBA BESTA
●  CHOROBA STARGARDTA
●  CUKRZYCA | POWIKŁANIA OCZNE
●  DOŁEK ROZW. TARCZY NERWU WZROKOWEGO
●  EPIDEMICZNE ZAPALENIE ROGÓWKI I SPOJÓWKI
●  JASKRA
●  KRWOTOK DO CIAŁA SZKLISTEGO
●  MĘTY W CIELE SZKLISTYM
●  NAWRACAJĄCA EROZJA
●  NUŻENIEC
●  ODŁĄCZENIE TYLNE CIAŁA SZKLISTEGO
●  ORBITOPATIA TARCZYCOWA
●  OTWÓR W PLAMCE LMH i MH
●  PODWICHNIĘCIE, ZWICHNIĘCIE SOCZEWKI
●  PRZEWLEKŁE ZAPALENIE BRZEGÓW POWIEK
●  RETINOPATIA CUKRZYCOWA
●  RETINOPATIA W PRZEBIEGU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
●  RETINOPATIA WCZEŚNIAKÓW
●  STOŻEK ROGÓWKI
 ●    ZAĆMA
●  ZANIK NERWU WZROKOWEGO
 ●    ZAKRZEP ŻYŁY ŚRODKOWEJ SIATKÓWKI
●  ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ
●  ZAPALENIE NADTWARDÓWKI | TWARDÓWKI
●  ZAPALENIE NERWU WZROKOWEGO
●  ZAPALENIE ROGÓWKI
●  ZAPALENIE SPOJÓWEK
●  ZATOR TĘTNICY ŚRODKOWEJ SIATKÓWKI
●  ZESPÓŁ SUCHEGO OKA
●  ZWYRODNIENIE BARWNIKOWE SIATKÓWKI
●  „ZEZ"